Ruotsin markkinoilla myytyjen talojen määrä on laskenut - touko-heinäkuun välisenä aikana myytiin 13 800 taloa ja 23 000 osakehuoneistoa, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana, kertoo välitysyhtiö Svensk Mäklarsamfundetin tiedot, ja asuntojen hinnat ovat laskeneet.

Todellisuus Portugalissa on kuitenkin erilainen: "Olemme hyvin kaukana peilistä. Tällaista laskua kiinteistöalalla ei ole odotettavissa lähivuosina", arvioi Portugalin kiinteistökehittäjien ja -sijoittajien liiton(APPII) puheenjohtaja Hugo Santos Ferreira Lusalle puhuessaan.

Kiinteistökauppojen määrä vähenee

Ekonomisti João Duque sanoo Lusalle antamissaan lausunnoissa, että hintojen ja kauppojen kehitys Euroopan kiinteistömarkkinoilla osoittaa, että suuntaus on ollut negatiivinen viime vuoden viimeisestä neljänneksestä lähtien.

João Duque selittää, että vaikka Eurostatin laskemassa Euroopan asuntojen hintaindeksissä on edelleen positiivista kokonaisvaihtelua, kun verrataan tämän indeksin tasoja edellisvuoden vastaavaan indeksiin, joillakin markkinoilla on negatiivista vaihtelua: Ruotsissa -6,9 %, Saksassa -6,8 %, Tanskassa -6,2 % ja Suomessa -5,1 %.

"Ympäristö on muuttumassa Euroopassa. Korkojen nousu heikentää kysyntää, mikä on odotettavissa. Kysymys on siitä, onko tarjous mukava kiinteistölle, vaikka se on tyhjillään, vai edellyttääkö tämä tila tai korkojen nousu hätäistä myyntiä", hän korostaa.

João Duque huomauttaa, että "Euroopassa kiinteistöinvestoinnit näyttävät olevan taantumassa", sillä "asuntomarkkinoiden hintojen ja kauppojen laskun lisäksi taloudellinen toimeliaisuus supistuu, mikä ei lupaa hyvää liiketilojen tai toimistojen etsinnälle".

Onko asuntojen hintojen korjausliike riski Portugalissa?

Vaikka ekonomisti Pedro Brinca korosti Lusalle antamissaan lausunnoissa, että "kansainvälisillä markkinoilla on tapahtunut korjausliike", josta Ruotsi on esimerkki, hän kuitenkin uskoo, että Portugali on edelleen poikkeus.

"Minua ei lainkaan järkytä se, että hintakorjausta ei ole havaittavissa Uuden-Seelannin, Kanadan, Portugalin tai muiden maiden kaltaisissa maissa", hän sanoi.

Hugo Santos Ferreira korostaa, että kansallisen tilastokeskuksen(INE) viimeisimmät tiedot osoittavat, että "talojen arvo [Portugalissa] jatkoi nousuaan, vaikka arviointeja on tehty vähemmän", mikä on välittömästi "ero Ruotsiin".

"Meillä on edelleen epätasapainoiset markkinat, joilla on paljon kysyntää ja vähän tarjontaa", hän korostaa ja toteaa, että "on tärkeää, ettei omaisuuserien arvon aleneminen pääse tapahtumaan".

APPII:n puheenjohtaja toteaa, että jos omaisuus alkaa devalvoitua, kuten Ruotsissa tapahtui - mitä hän ei odota tapahtuvan - perheiden varallisuus vähenee, taloudelliset, rahoitukselliset ja pankkiriskit kasvavat ja ulkomaiset suorat sijoitukset vähenevät.

Ruotsin kiinteistökriisistä huolimatta Pedro Brinca uskoo, että maalla on välineet vastata haasteeseen: "Ruotsilla on budjettiasemansa vuoksi valmiudet puuttua alan ongelmiin, jotta se voi vipuvaikuttaa rahoitusalan ongelmiin, ja lisäksi sillä on oma valuutta. Se antaa heille toisenlaisia aseita, joita Portugalilla ei ole", hän sanoi.