"Molemmat järjestöt katsovat, että maan asuntotarpeita, jotka ovat kiireellisiä ja jotka on ratkaistava määrätietoisesti, on lievennettävä valtion omien edistämismekanismien avulla, rajoittamatta kuitenkaan yksityisen aloitteen vapautta", lausunnossa todetaan.

Yhteisessä kannanotossaan maan "kiireellisestä asuntokriisistä" arkkitehdit ja insinöörit sanovat olevansa valmiita suunnittelemaan ja tekemään "tarvittavat päätökset, jotta Portugali voi vastata nykyisiin vakaviin asuntotarpeisiin".

He väittävät olevansa yhtä lailla valmiita auttamaan kriisin ratkaisemisen kannalta ratkaisevien "julkisten politiikkojen" suunnittelussa ja väittävät, että heillä on valmiudet puuttua asunto-, kaupunkisuunnittelu-, ympäristö- ja maisema-asioihin ratkaisujen "miettimiseksi ja suunnittelemiseksi".

"On tärkeää, että kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason päättäjät tiedostavat tämän väistämättömän todellisuuden", todetaan tilauksissa.

Arkkitehtejä ja insinöörejä edustavien järjestöjen mielestä valtion tulisi olla "tärkein veturi hankkeissa, jotka vastaavat portugalilaisten kohtaamiin asuntotarpeisiin".

"Nyt on aika toimia viipymättä", kehotetaan määräyksissä.