Niiden ihmisten määrä, joilla on vaikeuksia maksaa kotinsa lämmityksestä, kasvoi EU:ssa 2,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2021 verrattuna.

Jäsenvaltioista Bulgariassa (22,5 %) oli eniten ihmisiä, joilla on vaikeuksia lämmittää kotiaan, ja seuraavina olivat Kypros (19,2 %), Kreikka (18,7 %), Portugali ja Liettua (kumpikin 17,5 %), Espanja (17,1 %) ja Romania (15,2 %).

Vastakkaisessa ääripäässä, alhaisimmat luvut ovat Suomessa (1,4 %), Luxemburgissa (2,1 %), Sloveniassa (2,6 %), Itävallassa (2,7 %), Tšekin tasavallassa ( 2,9 %), Ruotsissa (3,3 %) ja Virossa (3,4 %).