Ministeri Ana Catarina Mendesin toimisto totesi Lusalle lähettämässään vastauksessa, että "hallitus pitää tarpeellisena päättää tilapäisen suojelun uudesta jatkamisesta kuudella kuukaudella, ja ehdotus menee hyvin pian ministerineuvoston käsiteltäväksi".

Hallitus korostaa myös, että se noudattaa Euroopan komission aikomusta jatkaa Ukrainasta siirtymään joutuneiden henkilöiden tilapäistä suojelua maaliskuuhun 2024 saakka.

Euroopan komissio ilmoitti tänään, että se aikoo jatkaa maaliskuussa 2022 hyväksyttyä tilapäistä suojelua Ukrainan sodan vuoksi siirtymään joutuneille ihmisille, jotka ovat joutuneet siirtymään Venäjän hyökkäyksen vuoksi Ukrainaan, ja taata tuen "niin kauan kuin on tarpeen".

Ilmoituksen teki Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puheessaan unionin tilasta vuonna 2023 Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa Ranskassa, jossa hän paljasti, että "komissio aikoo ehdottaa EU:ssa olevien ukrainalaisten tilapäisen suojelun jatkamista".

Portugalin Ukrainan pakolaisille myöntämä tilapäinen suojelu myönnetään automaattisesti, ja se kesti aluksi yhden vuoden, ja hallitus antoi tämän vuoden maaliskuussa päätöslauselman, jolla tämän asiakirjan myöntämistä jatkettiin kuudella kuukaudella.

Ulkomaalais- ja rajavartiolaitoksen Lusalle lähettämät tiedot osoittavat, että sodan alkamisen jälkeen 24. helmikuuta 2022 Portugali on myöntänyt 57 390 tilapäistä suojelua, joista 34 602 naisille ja 22 788 miehille.

SEF:n mukaan 57 390 tilapäisestä luvasta 14 434 on myönnetty alaikäisille, mikä on noin 25 prosenttia kokonaismäärästä.