Yhtiö korosti lausunnossaan, että "tästä eteenpäin vuoteen 2027 mennessä uusien digitaalisten maksutapojen osuus on noin 30 prosenttia käteisrahan ulkopuolisten maksutapahtumien kokonaismäärästä ja perinteisten maksutapojen osuus 70 prosenttia".

"Tutkimuksessa ennustetaan, että tämä kasvu kiihtyy tulevina vuosina, mikä heijastaa uusien digitaalisten maksutapojen lisääntyvää käyttöönottoa sekä kuluttajien että yritysten keskuudessa", hän totesi lopuksi.