Euroopan neuvoston riippumattoman, näitä asioita valvovan Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) laatimassa Luxemburgia koskevassa raportissa todetaan, että "ulkomaalaisilla lapsilla tai ulkomaalaistaustaisten vanhempien lapsilla, erityisesti portugalilaisilla, on edelleen huomattavia haasteita koulutuksen alalla".

Kouluissa ulkomaalaisia lapsia tai ulkomaalaisten jälkeläisiä, erityisesti portugalilaista syntyperää olevia lapsia, on enemmän toisen asteen teknisessä/ammatillisessa koulutuksessa, ja heidän todennäköisyytensä keskeyttää koulunkäynti tai koulutus kaksi kertaa todennäköisemmin ennenaikaisesti on kaksinkertainen.

"Keskusteluissa, joita valtuuskunta kävi useiden henkilöiden kanssa vierailun aikana, kävi selvästi ilmi, että ulkomaalaiset lapset tai ulkomaalaisten vanhempien lapset, erityisesti portugalilaiset oppilaat, kohtaavat edelleen suuria haasteita koulu-urallaan", todetaan Euroopan neuvoston julkaisemassa ECRI-asiakirjassa.

Portugalilaista syntyperää olevan yhteisön osalta havaitut ongelmat ulottuvat myös asumiseen, jossa "afroamerikkalaisia ja portugalilaisia syrjitään usein, kun he etsivät vuokra-asuntoa".

Myös työllisyyden alalla ECRI toteaa, että "maahanmuuttajataustaisia, erityisesti afrikkalaista alkuperää olevia ja portugalilaisia henkilöitä syrjitään" Luxemburgissa.

ECRI korosti, että "muukalaisvihamieliset tunteet" Luxemburgissa "lisääntyivät merkittävästi Covid-19-pandemian aikana", ja totesi, että etninen alkuperä oli yleisin syy syrjintään ja että syrjinnän kohteeksi joutuivat eniten Portugalin kansalaiset.

Tässä mielessä riippumaton elin suositteli, että Luxemburgin viranomaiset toteuttaisivat "päättäväisiä toimenpiteitä maahanmuuttajien syrjinnän estämiseksi ja torjumiseksi asunnon saannissa, jatkaisivat ponnisteluja sen varmistamiseksi, että turvapaikanhakijat asuvat asianmukaisissa olosuhteissa, ja antaisivat kansainvälistä suojelua saaville henkilöille enemmän itsenäisyyttä asumisen suhteen ja tehostaisivat tukialoitteita erityisen haavoittuvassa tilanteessa oleville henkilöille asuntokriisin aikana".

Luxemburgissa oli 645 497 asukasta tammikuussa 2022, ja ulkomaalaisten osuus oli 47,1 prosenttia (304 167). Suurin osa (80,8 %) näistä ihmisistä oli kotoisin Euroopan unionin jäsenvaltioista, ja portugalilaiset olivat suurin yhteisö 30,8 %:lla tästä ryhmästä ennen Ranskaa (16,2 %), Italiaa (7,9 %), Belgiaa (6,4 %) ja Saksaa (4,2 %).