Yhdistys esittelee lausunnossaan toimenpiteitä, jotka kannustaisivat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ja pyytää hallitusta ja eduskuntaa sisällyttämään ne seuraavaan valtion talousarvioon.

Yksi toimenpiteistä johtaisi vanhojen ajoneuvojen asteittaiseen poistamiseen käytöstä ohjelmalla, johon osallistujille tarjottaisiin julkisen liikenteen kulkulupia jopa 10 vuoden ajaksi. Se kattaisi pääkaupunkiseudut ja kaupunkien väliset yhteisöt sekä kaikki nykyiset julkiset liikennevälineet.

Zeron mukaan on tärkeää, että seuraavassa talousarviossa lisätään investointeja uusia joukkoliikennepalveluja koskeviin ohjelmiin ja alennetaan matkalippujärjestelmän hintoja.

Tiemaksujen muutokset

Toinen Nollan ehdotus päästöjen vähentämiseksi on tiemaksujen muuttaminen siten, että hinnat vaihtelevat ajoneuvojen painon mukaan eivätkä, kuten nykyisin, akselikorkeuden ja akselien kokonaismäärän mukaan.

Koska raskaammat ajoneuvot "kuluttavat tienpintoja enemmän, aiheuttavat suurempia riskejä onnettomuustilanteissa (esimerkiksi jalankulkijoille) ja niiden ekologinen jalanjälki on suurempi", Zero selittää.

Zeron lausunnossa kerrotaan, että ajoneuvoveron (ISV) kokonaismäärästä liikenneveron (IUC) ja öljytuotteiden veron (ISP) osuus verotuloista oli 9,2 % ja 7,0 % vuosina 2021 ja 2022 ja että polttoaineen kulutus saavutti vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla suurimmat tasot viimeiseen 11 vuoteen.

Tämän vuoksi yhdistys ehdottaa ajoneuvon painon sisällyttämistä ISV:n ja IUC:n kriteeriksi ja tunnustaa, että "moottoritilavuuskriteeri on vanhentunut", koska se ei kuvasta ympäristövaikutuksia hyvin.

Yhdistys ehdottaa, että maksettava maksu olisi alkaen viisi euroa jokaiselta yli 1 500 kilogrammaa painavalta kilogrammalta ja nousisi 10 euroon kilogrammalta yli 1 700 kilogrammaa painavalta kilogrammalta.

Veroetuudet

"Monet yritykset tarjoavat työntekijöilleen ajoneuvoja ja polttoaineseteleitä sen sijaan, että ne tarjoaisivat kulkulupaa ja täydentäisivät sitä kuukausittaisella summalla, joka käytetään sähköisiin ja/tai pehmeän liikkuvuuden palveluihin. Näin toimivat yritykset eivät voi julkisesti väittää olevansa huolissaan kestävästä kehityksestä ja samalla pahentaa osaltaan maan suurinta ongelmaa, joka liittyy ilmastonmuutoksen edistämiseen", Zero toteaa myös lausunnossaan.

Ympäristöjärjestö ehdottaa, että vuodesta 2028 lähtien yritykset eivät enää voi maksaa vähemmän veroja, jos ne haluavat vähentää veropohjaa, koska ne eivät voi maksaa vähemmän veroja esimerkiksi sellaisten ajoneuvojen hankinnasta, jotka eivät ole 100-prosenttisesti sähkökäyttöisiä, tiemaksuista, pysäköinnistä ja polttoaineesta. Ympäristöjärjestö haluaa, että seuraavassa talousarviossa tämäntyyppisten kulujen vähentämistä veropohjasta leikataan 25 prosentilla.

Yhdistys ehdottaa myös, että vähintään 10 prosenttia ISP:n, ISV:n ja IUC:n tuloista kohdennetaan autokannan sähköistämiseen. Vanhojen ajoneuvojen romuttamisen ja sähköistämisen tukeminen olisi keskitettävä ajoneuvokantoihin, joiden käyttöaste on korkea.

Hän painottaa, että valtion on aluksi näytettävä esimerkkiä lopettamalla sellaisten ajoneuvojen hankkiminen, jotka eivät ole 100-prosenttisesti sähköisiä, vuodesta 2024 alkaen.