Kyseessä on Euroopan parlamentin Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän julkaisema mietintö, joka perustuu laskelmiin, jotka koskevat Euroopan unionin (EU) rikkaimpien varallisuusveroa, joka olisi 0,5 prosenttia ja joka olisi samanlainen kuin Espanjassa tämän vuoden alussa hyväksytty vero (väliaikainen solidaarisuusvero suurille omaisuuksille, jotka ylittävät kolme miljoonaa euroa).

Asiakirjaan sisältyvien Euroopan vihreiden arvioiden mukaan "Portugali voisi saada julkiseen talousarvioon yhteensä 3,7 miljardia euroa maltillisen ja progressiivisen varallisuusveron avulla", mikä vastaa 1,55 prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT).

Lisäksi "lopettamalla varakkaiden yksityishenkilöiden, jotka kätkevät omaisuutensa salaisiin lainkäyttöalueisiin, verovälttelyn Portugali voisi saada takaisin 473 miljoonaa euroa verotuloja", parlamentin ryhmä lisää.

Aloittamalla laskennan näistä yhteensä 4,2 miljardista eurosta Portugali pystyisi Euroopan vihreiden mukaan kattamaan "62 prosenttia hallituksen äskettäin käyttöön ottamista energian saatavuutta koskevista toimenpiteistä" tai "26 prosenttia maan terveydenhuoltokuluista, mikä mahdollistaisi sen, että Portugali voisi palkata 214 019 sairaanhoitajan lisähenkilöstön".

Budjetin avulla voitaisiin myös esimerkiksi "maksaa 125 258 peruskoulunopettajan palkat" tai tukea "83 prosenttia liikennebudjetista", he sanovat.