Sisäasiainministeri José Luís Carneiron mukaan: "Nollavisiolla on hyvin selkeät tavoitteet vuoteen 2030 mennessä, jolloin kuolemantapausten ja vakavien loukkaantumisten määrä vähenee 50 prosentilla. Tätä varten siinä suunnitellaan toimenpiteitä pääasiassa kolmella alalla, jotka liittyvät asenteisiin ja käyttäytymiseen, niin sanottuihin mustiin kohtiin kansallisilla ja kunnallisilla teillä ja kolmanneksi onnettomuuksien jälkeiseen apuun".

Hallituksen virkamies selitti, että koko kansalaisyhteiskunta on saatava mukaan, jotta kuljettajien asenteita ja käyttäytymistä voidaan muuttaa, sillä kolme tärkeintä syytä liikenneonnettomuuksiin ovat ylinopeus, liikaa alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen ja kännykän käyttö ajon aikana.

"Siksi tarvitaan kaikkien yhteiskunnan tasojen integroitua työtä keskushallinnosta paikallishallintoon ja kouluihin, jotta saadaan aikaan kollektiivinen tietoisuus siitä, että meidän on puututtava näihin kolmeen tieliikenneonnettomuuksien tärkeimpään syyhyn", hän selitti.

José Luís Carneiro totesi, että kuntien ja maanteiden mustien pisteiden poistamiseksi on jo aloitettu kumppanuus infrastruktuuriministeriön kanssa, nimittäin kansallisen tieliikenneturvallisuusviranomaisen ja Portugalin infrastruktuurien välillä, jotta osa tällä hetkellä suunnitelluista tai kilpailutettavista toimista voisi sisällyttää nämä liikenneturvallisuuteen liittyvät huolenaiheet ja luoda monivuotisen tavoitekehyksen kriittisten pisteiden vähentämiseksi maanteillä.

Ministeri viittasi siihen, että kunnallisten teiden osalta suunnitellaan paikallisia toimintasuunnitelmia eli paikallisia liikenneturvallisuussopimuksia, joissa tunnistetaan suunnittelun mustat kohdat.

José Luís Carneiro korosti myös strategian keskittymistä onnettomuuksien jälkeiseen apuun, jossa on tarkoitus vahvistaa valmiuksia tukea "heti onnettomuuden sattuessa" investoimalla useampien pelastautumisajoneuvojen hankkimiseen.

Tieliikenneturvallisuusstrategia, johon sisältyi yli 500 kansalaisyhteiskunnan kannanottoa, esiteltiin kansanedustajille, jotta he voisivat myös tehdä ehdotuksia asiasta, jonka ministeri luokitteli kansanterveyteen.

José Luís Carneiro korosti ponnisteluja, joita on tehty liikenneonnettomuuksien ja kuolemantapausten vähentämiseksi, ja täsmensi, että vuosien 1985 ja 2019 välillä kuolemantapausten ja vakavien loukkaantumisten määrää on voitu vähentää yli 80 prosentilla, mutta "siitä huolimatta" on tarpeen jatkaa tässä tavoitteessa.