"Kun otetaan huomioon neljännesvuosittaiset arvot eikä vuosineljänneksellä päättyvää vuotta, AP:n [julkishallinnon] tase vuoden 2023 toisella neljänneksellä oli positiivinen 689,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 1,0 prosenttia BKT:stä, kun se oli 1,4 prosenttia viime vuonna vastaavana aikana", INE kertoo neljännesvuosittaisessa kansantalouden tilinpidossa institutionaalisen sektorin mukaan.

Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tulot kasvoivat 7,8 % ja menot 8,9 %, tilastolaitos tarkentaa.

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Portugalin julkisen talouden ylijäämä oli 1,2 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Koko tämän vuoden osalta hallitus pitää ennusteensa 0,4 prosentin alijäämästä, mikä vastaa vuoden 2022 ennustetta ja on alle 0,9 prosentin alijäämän, joka on kirjattu valtion vuoden 2023 talousarvioon, kuten valtiovarainministeri ilmoitti huhtikuussa esitellessään vakausohjelman (PE).