Vuoden 2022 kansantalouden tilinpidon mukaan - joka on vielä alustava, mutta sisältää uusia tilastotietoja - BKT (markkinahinnoin) kasvoi 6,8 prosenttia vuonna 2022, mikä on korkein arvo sitten vuoden 1987 ja parannus verrattuna helmikuussa arvioituun 6,7 prosenttiin.

INE päivitti myös lopullisen arvon vuodelle 2021, jolloin BKT:n kasvu oli 5,7 %.