Tasavallan presidentti oli vastustanut ohjelmaa veto-oikeudellaan, mutta se on nyt hyväksytty ilman muutoksia.

Uuden lain tultua voimaan uusia hakemuksia oleskelulupien myöntämiseksi investointitoimintaa varten ei enää hyväksytä, mikä ei vaikuta mahdollisuuteen uusia jo myönnettyjä lupia.

Oleskelulupien myöntämistä ja uusimista investointitoimintaa varten koskevat pyynnöt pysyvät voimassa, myös ne, jotka ovat lain voimaantulopäivänä "ennakkovalvontamenettelyjen kohteena kunnanvaltuustoissa".

Perheenyhdistämistä varten myönnettävien oleskelulupien myöntäminen tai uusiminen ei myöskään kuulu hyväksytyn rajoituksen piiriin.

Oppositiopuolueet esittivät täysistunnossa äänestettäväksi yli 320 muutosehdotusta, jotka kaikki hylättiin sosiaalidemokraattisten kansanedustajien ja tapauksesta riippuen myös muiden parlamenttiryhmien toimesta.