Euroopan komissio ilmoitti vihreää valoa antamassaan lausunnossa, että kyseessä on yhteisön tuella tuettu hanke, ja huomautuksessa todetaan, että "EIP on hyväksynyt enintään 1,7 miljardin euron suuruisen puiterahoituksen Solaria-hankkeelle, jonka tarkoituksena on tukea noin 120 aurinkosähkövoimalan rakentamista pääasiassa Espanjassa sekä Italiassa ja Portugalissa".

Brysselin mukaan aurinkosähkövoimaloiden kokonaiskapasiteetti on noin 5,6 gigawattia, ja ne tuottavat noin 9,29 terawattia vuodessa. Niiden on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2028 loppuun mennessä.

"Tämä toiminta tukee EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamista Euroopan vihreän sopimuksen ja [Euroopan energia]REPowerEU-suunnitelman puitteissa, sillä se tuottaa sähköä, joka vastaa noin 2,5 miljoonan kotitalouden keskimääräistä vuotuista kysyntää, ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin kolmella miljoonalla hiilidioksiditonnilla vuodessa", yhteisön toimeenpaneva viranomainen korostaa.

Bryssel lisää, että yli kolmannes asennetusta kapasiteetista sijoitetaan vähemmän kehittyneille alueille, joiden BKT asukasta kohti on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta.

EIP:n arvioiden mukaan voimaloiden rakennusvaiheessa syntyy 11 100 työpaikkaa kyseisillä alueilla.

Hanketta tuetaan InvestEU-ohjelmasta, joka tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta mobilisoimalla julkisia ja yksityisiä varoja EU:n poliittisten prioriteettien tukemiseksi.

InvestEU-ohjelman puitteissa InvestEU-rahasto pannaan täytäntöön rahoituskumppaneiden kautta, jotka investoivat hankkeisiin EU:n talousarviotakuun turvin ja saavat näin aikaan vähintään 372 miljardin euron lisäinvestoinnit.