EY:n Portugalin vetovoimatutkimuksen (EY Attractiveness Survey Portugal) mukaan, jossa arvioidaan ulkomaisten sijoittajien käsitystä maan houkuttelevuudesta suorien ulkomaisten sijoitusten kohteena, Portugali nousi kuudennelle sijalle niiden Euroopan maiden joukossa, joissa on ilmoitettu eniten suoria ulkomaisia sijoituksia. Kaikki ei kuitenkaan ole hyviä uutisia, varsinkaan kiinteistöalalla: idealistan raportin mukaan korkea verorasitus ja korotetut IMI- ja IMT-kannat karkottavat ulkomaisia investointeja.

"Suurin osa toteutetuista suorista ulkomaisista sijoituksista tehtiin ohjelmisto- ja tietotekniikkapalvelualalla - 99 hanketta -, joista 76 edustaa yrityksiä, jotka perustavat toimintansa Portugaliin ensimmäistä kertaa, mikä vahvistaa maan houkuttelevuutta digitaalitalouden kannalta. EY:n vetovoimatutkimuksen aiempien vuosien tapaan 59 prosenttia sijoittajista odottaa Portugalin vetovoiman paranevan seuraavien kolmen vuoden aikana", EY toteaa lausunnossaan.

Saksan investoinnit

Tutkimuksen mukaan Saksa ohitti 36 hankkeellaan Yhdysvallat Portugaliin suunnattujen suorien ulkomaisten sijoitusten määrässä ja on nyt Portugalin tärkein sijoittaja. Saksasta, Yhdysvalloista ja Ranskasta tulevat investoinnit suuntautuivat pääasiassa ohjelmisto- ja tietotekniikkapalveluihin (39 hanketta), ja näiden kolmen maan osuus alan kaikista hankkeista oli 39,4 prosenttia.

"Portugalin merkitys eurooppalaisten suorien ulkomaisten suorien sijoitusten kokonaismäärässä on myös kasvanut. Vuosien 2018 ja 2022 välillä maan suhteellinen painoarvo Euroopan suorien ulkomaisten suorien sijoitusten kokonaishankkeissa nousi 1,2 prosentista 4,2 prosenttiin", tutkimuksessa todetaan lopuksi.

Noin 29 prosenttia sijoittajista katsoo, että Portugali on Euroopan keskiarvoa parempi osaajien saatavuuden ja laadun suhteen työmarkkinoilla, ja 73 prosenttia tutkituista sijoittajista haluaa investoida Portugaliin, mikä on enemmän kuin Euroopan keskiarvo (67 %).

Korkea verorasitus

Sääntelyn mukauttaminen ja ympäristöpolitiikan toteuttaminen sekä pk-yritysten tukeminen ovat tärkeimmät alat, joiden sijoittajat uskovat auttavan Portugalia säilyttämään kilpailuasemansa.

Kiinteistösijoitusten osalta ongelmana on korkea verorasitus. Jornal de Negócios -lehden raportin mukaan EY:n osakas Pedro Fugas muistuttaa, että Persianlahden maat, mutta myös Hongkong, jonka kautta "Kiina tekee suuren osan sijoituksistaan ulkomaille", joutuvat Portugalissa maksamaan korotettua IMI- ja IMT-verokantaa, koska ne ovat valtiovarainministeriön laatimassa veroparatiisien luettelossa.

"Tämä on este investoinneille näistä maista, joiden kanssa on jo tehty tietojenvaihtosopimuksia. Portugalin viesti on selkeä, että näistä maista tulevista investoinneista seuraa rangaistus verrattuna muista maista tuleviin investointeihin".

Julkaisun mukaan vuodesta 2021 lähtien kaikki yhteisöt, jotka omistavat kiinteistöjä Portugalissa - tai jotka hankkivat niitä - ovat alkaneet maksaa korotettua IMI- ja IMT-kantaa, jos ne ovat suoraan tai välillisesti sellaisen yhteisön määräysvallassa, jonka verotuksellinen kotipaikka on valtiovarainministerin määräyksellä hyväksytyssä luettelossa mainitussa edullisemman verojärjestelmän piiriin kuuluvassa maassa, alueella tai alueella eli jossakin niin sanotussa "veroparatiisissa". Nämä omistajat maksavat normaalin IMI-verokannan sijaan, joka on 0,3-0,45 prosenttia (kunnan päätöksestä riippuen), yhtenäistä 7,5 prosentin verokantaa. IMT:ssä yhtenäinen verokanta on 10 prosenttia, progressiivisten verokantojen sijasta, enintään 7,5 prosenttia yli miljoonan euron kiinteistöistä.

Pedro Fugas katsoo, että erittäin korkeat kustannukset lannistavat sijoittajia, ja katsoo, että "korotettuja verokantoja ei pitäisi soveltaa silloin, kun yrityksen pääkonttori sijaitsee veroparatiisissa, joka on allekirjoittanut Portugalin kanssa tietojenvaihtosopimuksen tai sopimuksen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi".