"Itse hankkeet toteutetaan, mutta niitä ei toteuteta niin nopeasti kuin me kaikki halusimme", João Galamba sanoi toimittajille ja lisäsi, että investointien toteuttamisessa on ongelmia.

Perjantaina infrastruktuuriministeriö myönsi, että julkisia investointeja rautateihin on toteutettu tänä vuonna 189 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä valtion talousarviossa vuodelle 2023 oli alun perin suunniteltu.

"Olemme seuranneet asiaa hyvin tiiviisti sekä vuoropuhelussa IP: n että urakoitsijoiden kanssa, ja olemme luonnollisesti yrittäneet varmistaa, että nämä työt toteutetaan mahdollisimman nopeasti, mutta investointitavoitteita ei ole vähennetty, eikä mistään investointihankkeesta ole luovuttu", hän vaati ja korosti, että koko rautateille suunniteltu investointi "on tarkoitus toteuttaa".

Hallituksen virkamies vakuutti, että toimeenpanovalta tekee "kaikkensa", jotta investointi "toteutetaan mahdollisimman nopeasti".

"Valitettavasti tämä ei riipu pelkästään hallituksesta eikä pelkästään IP:stä eikä useinkaan pelkästään urakoitsijoista, koska puhumme myös laitteista ja materiaaleista, jotka kolmansien osapuolten on toimitettava", hän huomautti.

João Galamba lisäsi, että vuoden loppuun mennessä "TGV:n ensimmäistä osuutta koskeva ensimmäinen tarjouskilpailu käynnistetään, ja sen jälkeen käynnistetään toinen tarjouskilpailu" - vaikka toinen odottaa ympäristövaikutusten arviointia.