Brändi vaikutti viime vuonna suoraan ja välillisesti 85 100 työpaikan luomiseen ja säilyttämiseen Portugalissa, mikä merkitsee 12 prosentin keskimääräistä vuotuista kasvua vuodesta 2014.

Vuodesta 2014 lähtien Lidl on lisännyt panostuksensa arvoa maan BKT:hen, yhteensä lähes 20 miljardia euroa kyseisenä ajanjaksona. Toisin sanoen vuosien 2014 ja 2022 välillä Lidlin osuus Portugalin BKT:stä kasvoi 92 % ja CAGR (yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti) 9 %.

Lidl Portugalin kokonaistaloudellisesta vaikutuksesta vuonna 2022 58 prosenttia vastaa yrityksen suoraa panosta toimittajille suoritettavien maksujen, palkkojen ja verojen kautta, 17 prosenttia vastaa sen toimittajien toiminnasta aiheutuvaa välillistä vaikutusta ja 25 prosenttia yrityksen toiminnan kerrannaisvaikutuksesta aiheutuvaa indusoitua vaikutusta. Toisin sanoen jokaista Lidlin kuluttamaa euroa kohden Portugalin taloudessa syntyi viime vuonna 1,73 euroa.

Työpaikkojen luominen

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että Lidl edisti viime vuonna suoraan ja välillisesti 85 100 työpaikan luomista ja säilyttämistä Portugalissa, mikä merkitsee yli 25 000 työpaikan lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna. Jokaista yrityksen luomaa työpaikkaa kohden maahan syntyi 9,7 uutta työpaikkaa. Vuodesta 2014 lähtien Lidlin panos työpaikkojen luomiseen on kehittynyt myönteisesti, ja uusien työpaikkojen luominen on lisääntynyt keskimäärin 12 prosenttia vuodessa.

Kolme tuotantosektoria, joilla Lidlin panos vaurauden luomiseen maassa vaikutti eniten, olivat "maatalous, metsästys ja niihin liittyvät palvelut", jonka osuus oli 30 prosenttia luodusta vauraudesta, "elintarviketuotanto", jonka osuus oli 23 prosenttia, ja "talonrakentaminen", jonka osuus oli 9 prosenttia.

Sitoumus

"Luvut kertovat työstämme ja heijastavat sitoutumistamme maahan. Tämän tutkimuksen esittäminen ja KPMG:n tekemät johtopäätökset ovat osoitus päivittäisestä sitoutumisestamme työntekijöihin, asiakkaisiin, tuottajiin ja tavarantoimittajiin". Kun näemme, että vuosi toisensa jälkeen edistämme ja kasvamme edelleen kestävällä tavalla vaurauden ja työllisyyden luomiseksi Portugalissa, se on meille valtava lähtökohta jatkaa investointeja polkuumme, joka tarjoaa parasta laatua parhaaseen hintaan", Lidl Portugalin hallintojohtaja Bruno Pereira sanoi.