Ehdotus sisältyy esitykseen, jossa PAN väittää, että "asuminen on sosiaalinen perusoikeus", ja esittää 13 toimenpidettä, joista yksi on "kiinteistöjen myynnin väliaikainen keskeyttäminen luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, jotka eivät asu Portugalissa, lukuun ottamatta maahanmuuttajia, joilla on oleskelulupa".

"Esitämme tänään esityksen, joka muistuttaa meitä siitä, että oikeus asumiseen on perusoikeus ja että nyky-Portugalissa näin ei tapahdu", totesi António Morgado Valente, joka on ainoa PAN-puolueen (Ihmiset, eläimet ja luonto) edustaja Lissabonin kunnanvaltuustossa(AML).

Esityksessä PAN toteaa, että "matkailun lisääntyminen, gentrifikaatio, Portugalin alhaiset palkat, kiinteistökeinottelu ja viime aikoina Euribor-koron nousu ovat osaltaan johtaneet kiinteistöjen hintojen nousuun, mikä on tehnyt asumisesta monille ihmisille mahdottoman hankalaa".

"Muukalaisviha"

IL:n varajäsen Angélique Da Teresa piti ehdotusta "täysin mahdottomana hyväksyä" ja varoitti, että "kiinteistöalalla ei pitäisi olla muukalaisvihaa".

"Lopetetaan ideologiset ennakkoluulot toisiamme kohtaan ja lisätään [asuntojen] tarjontaa", IL:n edustaja puolusti.

PSD:n penkiltä Carlos Reis kyseenalaisti kokoomuksen johtokunnan tämän ehdotuksen hyväksyttävyyden ja sanoi, että se "on laiton", ja ehdotti, että PAN vetäisi sen takaisin.

"Poliittisena tahtona se on hyväksyttävä", huomautti CDS-PP:n edustaja Margarida Penedo.

Vastauksena varoituksiin PAN:n edustaja sanoi, että "poikkeuksellisessa tilanteessa tarvitaan poikkeuksellisia toimenpiteitä", ja totesi, että Kanada on ottanut askeleita tähän suuntaan ja katsoo, että tämä voisi auttaa ratkaisemaan kiinteistökeinottelun ongelman.