Alueelliset ja kansalliset ympäristöaktivistit väittävät lausunnossaan, että "korkeimman hallinto-oikeuden äskettäinen päätös, joka koskee ehdotusta rakentaa megaturistinen rakennus Lagoa dos Salgadosiin, ei aseta kyseenalaiseksi luonnonsuojelualueen perustamista kyseiseen paikkaan".

Järjestöjen mukaan korkein hallinto-oikeus tunnusti 7. syyskuuta, että Algarven CCDR (alueellinen koordinointi- ja kehityskomissio) oli antanut vaatimustenvastaisuusilmoituksen (jonka mukaan rakennussuunnitelma ei noudata pakollisia ympäristönsuojelutoimia).

Tuomioistuin katsoi, että hanke sai myönteisen ympäristövaatimustenmukaisuusjulistuksen "hiljaisella hyväksynnällä", koska hankkeen toteuttaja Finalgarve, Millenium/BCP-konserniin kuuluva yritys, ei ollut vastannut syyskuussa 2017 esitettyyn arviointipyyntöön.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös "jättää oven auki", jotta CCDR-Algarve voi "jatkaa tämän hiljaisesti myönteisen päätöksen kumoamista tai muuttamista", joka koskee Execution-hankkeen(DCAPE) ympäristövaatimustenmukaisuutta, väittävät kansalaisryhmät.

Siksi nämä järjestöt "odottavat, että CCDR-Algarve aloittaa viipymättä prosessin, jossa kumotaan tai muutetaan hiljaisesti myönteistä DCAPE-päätöstä, joka perustuu uhanalaisten lajien suojelua koskevaan yleiseen etuun, jota hankkeen toteuttajien suunnitelma ei tosiasiassa ole noudattanut".

Järjestöt toivovat myös, että jos matkailuhankkeen toteuttajat pyytävät lupaa töiden aloittamiseen, Silvesin kunta "ei anna edellä mainittua lupaa".