"Tehokkuus on selvästi parantunut. On totta, että SEF:n rakenneuudistus ja siitä johtuva toimivallan siirtyminen GNR :lle ja PSP :lle rajavalvonnan ja ulkomaalaisten toiminnan osalta Portugalissa asettaa haasteita yhdennetylle rajavalvonnalle. Kyse on kuitenkin haasteista, joilla pyritään rakenteellisella ja organisatorisella tasolla erityisesti takaamaan tehokkuus ja lisäämään rajavalvontaa", José Luís Carneiro totesi.

"Kun poliittisten päätösten jäsentämisvaiheesta on päästy yli, nyt on tärkeää varmistaa siirtymäprosessin onnistuminen", sanoi hallituksen virkamies.

SEF:n lakkauttamisprosessi on määrä aloittaa 29. lokakuuta, ja tämän turvallisuuspalvelun toimivaltuudet siirretään seitsemälle organisaatiolle.

Ministeri täsmensi konferenssissa, että PSP ottaa vastuun ilmarajan valvonnasta sekä lentoasemiin integroitujen väliaikaisten asennuskeskusten hallinnoinnista, kun taas GNR vastaa merirajan valvonnasta täydentäen rannikko- ja rajavalvontayksikön suorittamaa merivalvontaa sekä maarajojen valvontaa, minkä lisäksi nämä kaksi turvallisuusjoukkoa vastaavat myös ulkomaan kansalaisten karkottamisesta.

José Luís Carneiro korosti, että "jo useiden kuukausien ajan PSP ja GNR ovat olleet SEF:n kanssa rajalla yhteistyöprosessissa, joka lisää valmiuksia valvoa maahan saapuvia ja maasta lähteviä henkilöitä ja mahdollistaa samalla jatkuvan ja terveen kokemustenvaihdon, joka heijastuu myönteisesti tulevaisuuteen".

Virkamiehen mukaan SEF on jo antanut rajavalvontakursseja 348:lle PSP:n jäsenelle, ja toiset 50 poliisia ovat parhaillaan koulutusvaiheessa, ja 235 GNR:n jäsentä on myös osallistunut näihin kursseihin.

Ministeri lisäsi, että oikeuspoliisi ottaa vastuun ihmiskauppaan ja laittoman maahanmuuton tukemiseen liittyvästä rikollisuudesta.

Ulkomaan kansalaisten, maahanmuuttajien ja pakolaisten laillistamiseen liittyvät tehtävät annetaan uudelle kotouttamis-, maahanmuutto- ja turvapaikkavirastolle(AIMA), joka kokoaa yhteen maahanmuuttajien laillistamiseen ja asiakirjojen myöntämiseen liittyvät tehtävät yhdessä rekisteröinti- ja notaari-instituutin kanssa sekä vastaanotto-, kotouttamis- ja suojelutoiminnot, jotka johtuvat maahanmuuttohallituksen yhdistämisestä.

SEF:n rakenneuudistuksesta päätti edellinen hallitus, ja tasavallan parlamentti hyväksyi sen marraskuussa 2021 lykättyään sitä kahdesti.