Asuntokauppa väheni enemmän, yli 25 prosenttia, Algarvessa, Madeiralla ja suur-Lissabonissa.

"Huhtikuun ja kesäkuun 2023 välisenä aikana tehtiin 33 624 asuntokauppaa, joiden kokonaisarvo oli 6,9 miljardia euroa, mikä merkitsee 22,9 prosentin ja 16,7 prosentin vähennystä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna."

Portugalin karttaa tarkasteltaessa kävi myös selväksi, että "vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä kaikilla alueilla asuntokauppojen määrä ja arvo vähenivät edellisvuoteen verrattuna", Portugalin tilastokeskus toteaa.

Kaikista suurin pudotus kirjattiin Algarvessa. Tällä alueella myytiin tämän vuoden huhti-kesäkuun välisenä aikana yhteensä 2 946 asuntoa, mikä on 29 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Täällä myös asuntoinvestointien lasku oli suurinta (-21 %). Madeiran autonomisella alueella asuntokauppa väheni toiseksi eniten kyseisenä ajanjaksona: asuntoja myytiin yhteensä 795 kappaletta, 305 vähemmän kuin vuotta aiemmin (-28 %), mikä vähensi investointeja 18 %.

Myös Lissabonin pääkaupunkiseudulla kauppojen määrä laski 27 %, ja vuoden 2023 toisella neljänneksellä tehtiin vain 9 696 asuntokauppaa. Tämä on alhaisin asuntokauppojen määrä sitten vuoden 2016 lopun, lukuun ottamatta vuoden 2020 toista vuosineljännestä, joka osuu samaan aikaan Covid-19-pandemian alkamisen kanssa. Tämän seurauksena myös asuntoinvestoinnit Suur-Lissabonin alueella laskivat 16 prosenttia 2 931 894 euroon.