Coimbran kunnanvaltuuston liikkuvuudesta ja liikenteestä vastaavan valtuutetun Ana Bastosin mukaan tämä aloite johtaa "kaupungin täydelliseen uudelleenmuotoiluun".

Asiakirjassa esitetään 110 kilometrin pituista rakenteellista pyörätieverkkoa, joka voi houkutella suurempaa määrää pyöräilijöitä ja joka yhdistää kaupungin tärkeimpien lähtö- ja vetovoimapisteiden välillä, sekä 125 kilometriä paikallista verkkoa.

Kunnalliseen suunnitelmaan sisältyy noin 25 miljoonan euron investointi, mutta kustannukset voivat olla suuremmat, jos ne liittyvät maanalaisten infrastruktuurien uudelleen kunnostamiseen, sanoi valtuutettu. Ana Bastosin mukaan verkon toteuttaminen on hyvin riippuvainen rahoituksesta, ja hän kritisoi sitä, että hallitus käynnisti vuonna 2019 aktiivista pyöräilyä koskevan kansallisen strategian ilman siihen liittyvää rahoituspakettia.