"Osana avajaisia yritys allekirjoitti yhteistyöpöytäkirjan Soutelon sosiaalikeskuksen kanssa. Elintarvikelahjoitukset ovat osa yhtä Mercadonan yhteiskunnan kanssa pitämistä sitoumuksista: se jakaa osan siitä, mitä se saa siitä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö kehittää sosiaalista vastuuta koskevaa suunnitelmaansa, joka sisältää elintarvikelahjoituksia jokaisesta sen myymälästä", espanjalainen konserni sanoi lausunnossaan.

Mercadonan mukaan "uusi myymälä lahjoittaa päivittäin ja ensimmäisestä päivästä lähtien perustarvikkeita tälle yksikölle, joka on yksityinen sosiaalinen solidaarisuuslaitos, joka keskittyy interventioihin paikallisyhteisöihin ja niiden ihmisiin, edistämällä ja kehittämällä kehittyviä sosiaalisia vastauksia yhteisölle muun muassa päivähoidon, päiväkotihoidon, kodin tuen ja ruoka-avustuspalvelujen kautta".