Kansallinen tieliikenneturvallisuusviranomainen(ANSR) on julkaissut vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon 24 tunnin onnettomuusraportin ja tieliikennetarkastuksen, josta käy ilmi, että tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana tapahtui 16 419 onnettomuutta, joissa oli uhreja ja joissa kuoli 233, loukkaantui vakavasti 1120 ja loukkaantui lievästi 19 092.

Raportista käy ilmi, että kaikki pääindikaattorit kasvoivat vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna: onnettomuuksia oli 1 358 enemmän (+9), kuolemantapauksia 24 (11,5 %), vakavia loukkaantumisia 53 (+5 % ) ja lieviä loukkaantumisia 1 533 (+8,7 %).

ANSR toteaa, että onnettomuuksien ja lievien loukkaantumisten paheneminen oli merkittävämpää tammikuussa (+19,4 % ja +22,3 %), mutta kuolemantapausten ja vakavien loukkaantumisten suurempi kasvu tapahtui huhtikuussa (+76,7 % ja +28,2 %).

Onnettomuuksissa osallisena olleiden ajoneuvoluokkien osalta kevyiden autojen osuus oli 70,9 %, mikä merkitsee 7,9 %:n kasvua vuoden 2022 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna, mutta suurimmat lisäykset tapahtuivat moottoripyörien onnettomuuksissa (+19,2 % vuoteen 2022 verrattuna) ja polkupyörien onnettomuuksissa (+12,8 % vuoteen 2022 verrattuna) sekä kuolemantapausten määrässä.

Raportissa todetaan myös, että vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana onnettomuuksien määrä lisääntyi 15:ssä 18 piirikunnasta, ja se ilmeni voimakkaammin Bragançassa (+25 %), Castelo Brancossa (+20,9 %) ja Bejassa (+20,4 %).