GNR totesi lausunnossaan, että vuonna 2022 44 511 iäkästä ihmistä todettiin fyysisen ja psyykkisen tilansa vuoksi yksin ja/tai eristyksissä asuvaksi tai haavoittuvassa tilanteessa olevaksi.

Haavoittuvimmista tilanteista ilmoitettiin GNR:n mukaan toimivaltaisille yksiköille, erityisesti sosiaalitukeen, tulevaa seurantaa varten.

Vila Real oli alue, jossa oli eniten vanhuksia (5 353), seuraavina Guarda (5 243), Viseu (3 586), Faro (3 527), Bragança (3 411) ja Beja (3 346).

Lissabonissa oli merkitty 1 134 vanhusta ja Portossa 875 vanhusta.

"Toimilla pyritään edistämään ikääntyneen väestön ja haavoittuvimmassa asemassa olevien ja/tai yksin ja/tai eristyksissä asuvien ihmisten läheisyyttä ja vahvistamaan turvallisuuskäyttäytymistä, joka vähentää ikääntyneiden ihmisten riskiä joutua rikosten uhreiksi erityisesti väkivalta-, petos- ja varkaustilanteissa", GNR toteaa.