"Tämä hanke, jonka matkailusta, liikkuvuudesta ja infrastruktuurista vastaava alueellinen sihteeristö on nyt käynnistänyt Portos dos Açores, S.A.:n kautta, on suurin Azorien autonomisella alueella koskaan toteutettu merisatamahanke, ja sen ansiosta telakointikapasiteetti kolminkertaistuu, mikä takaa uudet ja paremmat toimintaedellytykset ja koko satamainfrastruktuurin reagointikapasiteetin huomattavan kasvun", totesi aluehallitus(PSD/CDS-PP/PPM) verkkosivustollaan julkaisemassaan lausunnossa.

Tiedonannon mukaan "työ on teknisesti erittäin monimutkainen joko sen koon, käyttötarkoituksen tai luonnonolosuhteiden vuoksi, joille se on alttiina, ja se edellyttää valtavia ponnisteluja, jotta voidaan varmistaa satamainfrastruktuurin ylläpitämiseksi suunniteltujen teknisten ratkaisujen asianmukainen soveltuvuus pitkällä aikavälillä ottaen huomioon jo nyt koetut ja tulevaisuudessa ennustetut ilmastonmuutokset".

"Uuden sataman avulla varmistetaan tavaroiden toimitus ja sataman normaalin toiminnan täydellinen palauttaminen, mukaan lukien rahtiliikenne, matkustajaliikenne ja muut Floresin saaren sosioekonomisen kehityksen kannalta olennaiset toiminnot", vakuuttaa johtaja.