Tiede-, teknologia- ja korkeakoulutusministeriö toteaa lausunnossaan, että Portugalin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskeli 446 028 opiskelijaa vuonna 2022/23, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Korkeakouluihin ilmoittautuneista opiskelijoista 86 631 oli yksityisen sektorin opiskelijoita, mikä vastaa 19,5 prosenttia kokonaismäärästä. Kun verrataan oppilaitoksia, 30,5 % opiskelijoista oli kirjoilla ammattikorkeakouluissa (135 833).

Opiskelijamäärän kasvu on osa vuosien 2015-2016 jälkeen jatkunutta suuntausta (358 450), jossa on rekisteröity 24 prosentin kumulatiivinen kasvu.

Portugali rekisteröi myös 74 597 ulkomaalaista opiskelijaa, mikä on 17 % kaikista opiskelijoista.

"Tämä tulos vahvistaa luottamusta siihen, että Portugali on oikealla tiellä saavuttaakseen pitkän aikavälin tutkintotavoitteensa ja että sen tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2030 mennessä 60 prosentin keskimääräinen korkeakoulutukseen osallistumisaste 20-vuotiaiden nuorten keskuudessa ja saavuttaa 50 prosenttia 30-34-vuotiaista korkeakoulututkinnon suorittaneista", sanoo Elvira Fortunaton johtama ministeriö.

Viime vuonna noin kolmannes opiskelijoista (155 082) kirjoittautui ensimmäistä kertaa 1. vuoden aikana, ja lähes kaikilla koulutusaloilla oli enemmän naisia kuin miehiä.

Ulkomaalaisista opiskelijoista 24 prosenttia (17 822) on kansainvälisten liikkuvuusohjelmien, kuten Erasmus-ohjelman, piiriin kuuluvia opiskelijoita.

Kokonaan Portugalissa opiskelevien ulkomaalaisten opiskelijoiden joukossa suurin osa on kotoisin Brasiliasta (30 %), seuraavina Guinea-Bissausta (12 %), Kap Verdestä (11,3 %), Angolasta (9,3 %) ja Ranskasta (6 %).