Fitch perusteli päätöstä julkisen velkasuhteen "jatkuvalla" laskulla suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) ja julkisen talouden tasapainon kehityksellä sekä korosti talousnäkymiä ja pankkisektorin "joustavuutta".

Pohjoisamerikkalaisesta luottoluokittajasta tulee toinen, joka arvioi Portugalin valtionvelan A-luokkaan DBRS:n heinäkuussa tekemän päätöksen jälkeen.

Fitch odottaa julkisen velan suhteessa BKT:hen pysyvän jyrkässä laskusuunnassa ja ennustaa sen laskevan 104,3 prosenttiin tänä vuonna vuoden 2022 lopun 112,4 prosentista ja saavuttavan 96,5 prosentin tason vuonna 2025.

"Ennustettu yli 38 prosenttiyksikön BKT:n lasku suhteessa pandemiaan liittyvään enimmäismäärään vuonna 2020 on suurin A-luokkaan luokiteltujen valtioiden joukossa".

Fitchin analyytikot uskovat, että Portugalin nykyinen hallitus, jonka toimikausi päättyy vuonna 2026, on sitoutunut vahvasti julkisen talouden vakauttamiseen, ja toteavat, että julkinen velkasuhde on vuonna 2025 paljon korkeampi kuin "A"-luokan mediaani, mutta velan kestävyyteen kohdistuvia riskejä lieventää maltillinen velan takaisinmaksuaikataulu.

Virasto korostaa myös, että julkisen talouden tämän vuoden tulosten pitäisi olla parempia kuin kevään vakausohjelmassa ennustettiin.

Merkittävä tarkistus

Koko vuodelle 2023 Fitch odottaa julkisen talouden ylijäämäksi 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen, mikä on huomattava tarkistus verrattuna viraston huhtikuiseen ennusteeseen (-1,2 prosenttia).

Tulevaisuuden osalta se varoittaa, että julkisen sektorin velkaantumisen kääntyminen laskuun tai vakava taloudellinen taantuma tai ulkoinen shokki, joka vahingoittaa maan kasvupotentiaalia, voi johtaa nykyisen arvion tarkistamiseen alaspäin.

Toisaalta todisteet parantuneista keskipitkän aikavälin kasvunäkymistä, joita tukevat esimerkiksi kasvua edistävien rakenneuudistusten toteuttaminen ja Euroopan unionin varojen tehokas käyttö, sekä julkisen velan jatkuva väheneminen suhteessa BKT:hen voisivat johtaa arvion parantamiseen.

Fitch piti huhtikuussa Portugalin valtionlainaluokituksen ennallaan sen jälkeen, kun se oli viime vuoden lokakuussa parantanut Portugalin luokitusta "BBB:stä" "BBB+:aan" ja antanut vakaat näkymät.

Seuraavaksi Moody's aikoo kommentoida Portugalia 19. toukokuuta.

Luokitus on rahoitusluokituslaitosten antama arvio, jolla on suuri vaikutus maiden ja yritysten rahoitukseen, koska sillä arvioidaan luottoriskiä.