" ICNF:l tä (luonnon- ja metsänsuojeluinstituutti) saamiemme tietojen mukaan kyseisessä paikassa on harvinaisia luontoarvoja, ja jos kyseisessä paikassa on harvinaisia luontoarvoja, emme ymmärrä, miten hanke voidaan toteuttaa", Duarte Cordeiro kertoi toimittajille.

Kyseessä on Finalgarve-yhtiön hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa matkailukompleksi kosteikkoalueelle Faron piirikunnassa, ja jolle annettiin heinäkuussa 2018 epäsuotuisa täytäntöönpanohankkeen ympäristövaatimusten noudattamista koskeva päätös (DECAPE).

Epäsuotuisasta DECAPE:stä huolimatta ja yhteiskunnan valituksen jälkeen korkeimman hallinto-oikeuden (STA) tuomarit kuitenkin katsoivat 07. syyskuuta annetun tuomion mukaan, että laki on mitätön "koska päätöstä ei ole tehty 50 työpäivän kuluessa", mikä saattaa uhata tulevan Lagoa dos Salgadosin luonnonsuojelualueen perustamista.

Ympäristö- ja ilmastotoimista vastaavan ministerin mukaan "terveen järjen mukaan hankkeen toteuttaja pyrkisi tästä kanteesta huolimatta sopimukseen" valtion kanssa.

"Olemme valmiita osallistumaan toisen paikan löytämiseen, jotta [hankkeen toteuttaja] voisi toteuttaa tämän hankkeen", hän vakuutti ja lisäsi, että on tarpeen "yrittää luoda tasapaino yksityisten etujen ja luonnon etujen välille".

Ministeri totesi myös, että hänen mielestään hankkeen toteuttajan on "hyvin vaikeaa" toteuttaa hanke kyseisessä paikassa, koska siellä on luonnonarvoja, jotka on määritelty ja suojeltu EU:n lainsäädännössä, ja toisti olevansa valmis keskustelemaan hankkeen toteuttajan kanssa.

Algarven alueellinen koordinointi- ja kehityskomissio(CCDR) ilmoitti, että se arvioi päätöstä yhdessä ympäristö- ja ilmastoministeriön, ICNF:n ja Silvesin kunnan kanssa.

"Tämä on tilanne, joka alkoi, kun helmikuussa 2013 esitettiin alustavassa tutkimusvaiheessa olevan kaupunkirakennushankkeen ympäristövaikutusten arviointia koskeva pyyntö", CCDR sanoi tuomion antamisen jälkeen ja selvensi, että riita-asiassa on epäsuotuisan DCAPE-asiakirjan antaminen.

CCDR:n mukaan päätös perustuu Linaria Algarviana -kasvin ytimen puolustamiseen, joka on yhteisön edun mukainen suojeltu laji, jonka sukupuuttoon kuolemisen uhanalainen luokka Portugalissa on "lähes uhanalainen".

Päätöksen mukaan, johon Lusalla oli mahdollisuus tutustua, STA "päätti kumota valituksenalaisen tuomion ja hyväksyä kanteen osittain, kumota riidanalaisen toimen ja hylätä tuomiopyynnöt perusteettomina".

Ehdotus Lagoa dos Salgadosin luonnonsuojelualueen - joka kattaa Albufeiran ja Silvesin kunnat - luokittelemisesta kansalliseksi suojelualueeksi oli julkisen kuulemisen kohteena vuonna 2021, mikä on ympäristöaktivistien ylistämä menettely yli 20 vuotta kestäneiden vaatimusten jälkeen.

Jos Lagoa dos Salgadosin luonnonsuojelualue perustetaan, se on alueen toinen niin sanottuun kansalliseen suojelualueverkostoon kuuluva alue Sapal de Castro Marimin ja Vila Real de Santo Antónion luonnonsuojelualueen jälkeen.