Tasavallan presidentti Marcelo Rebelo de Sousa julkisti 31. elokuuta, sen jälkeen kun perustuslakituomioistuin oli vahvistanut tutkintotodistuksen, tutkintotodistuksen, joka "selkiyttää kulutukseen tarkoitettujen huumausaineiden hallussapitoon liittyviä seuraamuksia määrästä riippumatta ja asettaa säännölliset määräajat sääntelynormien päivittämiselle", ja julkaisi sen 8. syyskuuta Diário da República -lehdessä, ja tutkintotodistus tuli voimaan 1. lokakuuta.

Uudella lailla päivitetään vuonna 1993 annettu asetuslaki, jolla hyväksytään huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan kauppaan ja kulutukseen sovellettava oikeudellinen järjestelmä, jotta voidaan estää uusien psykoaktiivisten aineiden ja synteettisten huumausaineiden väliset epätasa-arvoiset tilanteet ja erottaa toisistaan huumausaineiden salakuljettajat ja kuluttajat.

Tutkintotodistuksessa todetaan, että jos huumausaineiden hankkiminen ja hallussapito ylittää "keskimääräiseen yksilölliseen kulutukseen tarvittavan määrän 10 päivän aikana, se on osoitus siitä, että tarkoitus ei ehkä olekaan kulutus" vaan pikemminkin laiton kauppa, kun aiemmin enimmäisraja oli viisi päivää.

Vaikka aineiden hankkiminen tai hallussapito ylittäisi 10 päivän kulutusta suuremman määrän, tuomioistuin voi päättää, että huumausaineet on tarkoitettu "yksinomaan henkilökohtaiseen kulutukseen", jolloin se voi lopettaa asian käsittelyn, päättää olla nostamatta syytettä syytettyä vastaan tai vapauttaa hänet syytteestä ja siirtää hänet sen sijaan huumausaineriippuvuuden ehkäisemiseksi perustetun komission käsiteltäväksi.

Kiista

Keskustelun aikaan uusi laki herätti jonkin verran kiistelyä, muun muassa sisäasiainministeri José Luís Carneiro pyysi "harkintaa" ja terveysministeri Manuel Pizarro "paljon varovaisuutta".

Heinäkuun alussa käydyssä keskustelussa PSD ja PS perustelivat synteettisten huumausaineiden dekriminalisointia koskevia diplomaatteja tarpeella tehdä ero jälleenmyyjien ja kuluttajien välillä, jotta vältettäisiin epätasa-arvoiset tilanteet uusien psykoaktiivisten aineiden ja klassisten huumeiden välillä.

European Drug Report 2022: Trends and developments -raportin mukaan vuonna 2020 takavarikoitiin lähes seitsemän tonnia synteettisiä huumausaineita, aineita, joita myydään niiden psykoaktiivisten ominaisuuksien vuoksi, mutta joita ei valvota kansainvälisten huumausaineyleissopimusten nojalla.

"Huolestuttavaa on myös laittomien huumausaineiden ja uusien psykoaktiivisten aineiden markkinoiden kasvava ristikkäisyys. (...) Tämä kehitys tarkoittaa, että kuluttajat voivat tietämättään altistua voimakkaille aineille, jotka voivat lisätä kuolemaan johtavien tai ei-kuolemaan johtavien yliannostuskohtausten riskiä", raportissa varoitetaan.

Samassa raportissa todettiin, että vuoden 2021 lopussa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus seurasi noin 880 uutta psykoaktiivista ainetta, joista 52:sta ilmoitettiin ensimmäistä kertaa Euroopassa vuonna 2021.