Saman lähteen mukaan PSP pidätti syyskuun aikana viisi 30-65-vuotiasta taksinkuljettajaa, jotka liittyivät 15 pidätyksen joukkoon, jotka oli jo tehty tämän vuoden maaliskuun ja elokuun välisenä aikana.

"Nämä pidätykset johtuvat tiedon etsimisestä ja havaitsemisesta käytännöstä, joka on osoittautunut yhä useammin toistuvaksi ja tietyllä tavalla kiteytyneeksi taksikuljetuksissa, ja joka vaikuttaa kielteisesti näitä kuljetusmuotoja käyttävien asiakkaiden, joista valtaosa on Lissaboniin matkustavia turisteja, käsitykseen", selitetään Cometlisin julkaisemassa tiedotteessa.

PSP toteaa myös, että keinottelurikokseen käytetyt ajoneuvot takavarikoitiin "varovaisesti", jotta vältettäisiin uudet samankaltaiset rikokset.

Pidätetyt henkilöt ovat jo olleet syyttäjänviraston pikkurikosten paikallisinstanssin käsiteltävinä, ja joillakin heistä on aiempaa kokemusta tämän saman rikoksen tekemisestä.

"PSP jatkaa ponnistelujaan tässä rikosoikeudellisessa kehyksessä ja pyrkii estämään näiden kaupallisten toimijoiden harhaanjohtavien käytäntöjen toistumisen", korostetaan myös PSP:n muistiossa.