António Costa käsitteli kansallista vähimmäispalkkaa ja verohallinnon alentamista TVI:lle ja CNN Portugalille antamansa haastattelun ensimmäisessä osassa, jossa hän myös vahvisti eläkkeiden korottamisen ensi vuonna 6,05 prosentilla.

"Tämä eläkkeiden korotus ensi vuonna merkitsee eläkemenojen kasvua noin kahdella miljardilla eurolla pysyviä menoja kaikkina seuraavina vuosina", hän korosti.

Vuoden 2024 veronalennuksen suuruudesta, erityisesti verohallinnosta, toimeenpaneva johtaja totesi, että ministerineuvosto pitää tällä viikolla kolme kokousta saadakseen valtion talousarvion valmiiksi.

"Ensimmäinen vaihe oli varojen jakaminen ministeriöiden välillä, ja nyt tärkeimmät politiikat määritellään tämän viikon aikana", hän sanoi ja totesi, että strategisesta näkökulmasta katsottuna painopiste on "tulo- ja investointiolosuhteiden parantamisessa, jotta vuodesta 2016 lähtien ylläpidetty kasvu voidaan säilyttää", hän totesi.

IRS

Vuoden 2024 IRS-maksuista hän sanoi, että viime vuonna allekirjoitetun tulossopimuksen päivittämisestä neuvotellaan parhaillaan, ja "nämä neuvottelut vaikuttavat myös siihen, mitä toimenpiteitä IRS:n osalta toteutetaan".

"Voin sanoa seuraavaa: nuorten IRS:n osalta on selvää, että verokantoja alennetaan. Toiseksi yleiset toimenpiteet riippuvat paljon työmarkkinaosapuolten kanssa käytävistä neuvotteluista", hän selitti.

"Ensi vuonna säilytämme varmasti ilmoitetun linjan, jonka mukaan jatkamme veroasteen alentamista", hän lisäsi ja viittasi sitten vuoden 2024 vähimmäispalkkaan.

Vähimmäispalkka

"UGT:ltä on tullut ehdotus, että ensi vuoden minimipalkan korotus olisi suurempi kuin mitä sopimuksessa on sovittu, 830 euroa. Näin tänään kauppaliiton puheenjohtajan - joka johtaa tällä hetkellä työnantajaliittojen ryhmää - insinööri Vieira Lopesin lausunnot, joissa hän sanoi, että työnantajaliitot ovat avoimia keskustelemaan vähimmäispalkan korottamisesta. Siksi käymme parhaillaan vuoropuhelua sosiaalisessa kuulemisessa", hän sanoi.

Kun häneltä kysyttiin CIP:n ehdotuksesta 15. kuukaudesta, kunhan se on vero- ja maksuvapaa, António Costa totesi, että tämä ehdotus on monimutkaisempi.

Pääministeri kuitenkin totesi, että "jos työnantajat ovat valmiita keskustelemaan 7 prosentin korotuksesta, jos työnantajat ovat valmiita tekemään odotettua suuremman korotuksen, niin silloin voidaan varmasti lähestyä jotakin, joka vastaa 15. kuukautta".