Tämän poliisin toimintaa tarkkailevan elimen tiedot osoittavat, että PSP on turvallisuusjoukoista se, jonka toiminnasta on tehty eniten valituksia: vuonna 2021 se sai 538 ilmoitusta IGAI:ssa toimivien yleisen turvallisuuspoliisin agenttien toimista. Seuraavina tulevat tasavallan kansalliskaarti(GNR) 427 ilmoituksella ja ulkomaalais- ja rajavalvontapalvelu 233 ilmoituksella.

IGAI ilmoittaa, että vuonna 2022 se sai 1 436 valitusta turvallisuusjoukkojen jäsenten toimista, mikä on suurin määrä kuuteen viime vuoteen ja 22,3 prosentin kasvu vuoteen 2021 verrattuna.

"Vuodesta 2017 lähtien IGAI:lle tehdyistä valituksista/ilmoituksista peräisin olevien hallinnollisten prosessien määrä on kasvanut vuosittain, ja kun verrataan vuoden 2022 tietoja (1 436) vuoden 2021 tietoihin (1 174), on havaittavissa merkittävä 22,32 prosentin kasvu", korostaa tuomari Anabela Cabral Ferreiran johtama elin.

Vuonna 2017 IGAI:lle saapui 772 valitusta, jotka nousivat 860:een vuonna 2018, lisääntyivät jälleen seuraavana vuonna 950 valitukseen, ja vuonna 2020 ne kirjasivat uuden nousun, yhteensä 1073 valitusta.

Suurin osa IGAI:n vuonna 2022 saapuneista valituksista oli kansalaisten tekemiä valituksia, yhteensä 639, ja 315 ilmoitusta tuli oikeusviranomaisilta, 290 yksityisiltä yksiköiltä ja 69 uudelleenkotouttamisen ja vankeinhoidon pääosastolta.

IGAI:n mukaan lähes puolet (48 %) turvallisuusjoukkojen toimintaa koskevista kanteluista liittyi käyttäytymisvelvollisuuksien rikkomiseen (virheelliset menettelyt tai käyttäytyminen), ja yhteensä 690 kantelua, joista 254 kohdistui PSP:n osiin, 199 GNR:n sotilashenkilöstöön ja 191 SEF:n tarkastajiin.

Fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvat loukkaukset olivat toiseksi yleisin vuonna 2022 tehtyjen kantelujen tyyppi, joka vastasi 14,3 prosenttia kaikista poliisin toimintaa koskevista ilmoituksista, ja seuraavaksi yleisin kantelutyyppi oli sisäiset tai ammatilliset asiat, joista tehtiin 95 kantelua.

IGAI vastaanotti viime vuonna myös 14 syrjiviin käytäntöihin liittyvää kantelua, joista 11 kohdistui PSP:hen.