Nämä tiedot sisältyvät vuonna 2009 alkaneen Vaccinometer-raportin ensimmäiseen aaltoon, ja ne saatiin kyselylomakkeiden avulla.

Kyseessä on Portugalin keuhkosairauksien yhdistyksen(SPP) ja Portugalin yleis- ja perhelääketieteen yhdistyksen(APMGF) aloite, jota tukee Sanofi, ja sen tavoitteena on seurata reaaliaikaisesti influenssarokotusten kattavuutta terveydenhuollonpääosaston suosittelemissa ensisijaisissa ryhmissä.

Rokotuskampanjan ensimmäisen vaiheen kansallisen analyysin tulosten mukaan yli 65-vuotiaiden ryhmässä rokotettiin 13,1 prosenttia ihmisistä, ja prosenttiosuus nousee 16,9 prosenttiin yli 80-vuotiaiden ryhmässä.

Lokakuun 10. ja 16. päivän välisenä aikana toteutettuun kyselyyn vastanneista henkilöistä 11,9 prosenttia rokotetuista kuului kroonisista sairauksista kärsivien ryhmään, ja osa-analyysi osoitti, että tästä ryhmästä 10,7 prosentilla oli diabetes ja 14,2 prosentilla sydän- ja verisuonitauti.

Tutkitusta väestöstä 61,6 prosenttia oli miehiä ja 38,4 prosenttia naisia.

60-64-vuotiaista 7,5 % rokotettiin (49,0 % näistä omasta aloitteestaan).

Raportin mukaan rokotetuista 6,5 prosenttia on terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat suorassa yhteydessä potilaisiin, ja raskaana olevien naisten rokotuskattavuus on 43,0 prosenttia, ja 66,8 prosenttia rokotuksista tehtiin lääkärin suosituksesta.

Työssä todetaan, että 65 vuotta täyttäneistä rokotetuista 33,3 prosenttia on kotoisin Alentejosta, 15 prosenttia Lissabonin pääkaupunkiseudulta, 13,8 prosenttia keskusalueelta, 13,0 prosenttia Madeiran autonomiselta alueelta ja 8,7 prosenttia Azoreilta.

"Rokotettujen henkilöiden koko joukosta tutkitussa otoksessa tärkeimmät syyt, jotka johtivat heidät rokotukseen, olivat 47,1 % lääkärin suosituksesta, 26,3 % omasta aloitteestaan, koska he pyrkivät aina suojautumaan, 13,8 % työaloitteen yhteydessä, 8,6 %, koska he tiesivät kuuluvansa tietyn patologian riskiryhmään, ja 1,6 % apteekkihenkilökunnan suosituksesta", hän lisää.

Analyysi osoittaa myös, että tässä ensimmäisessä aallossa 5,8 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä rokotettiin ensimmäistä kertaa tänä vuonna ja että 69,2 prosenttia tämän ikäryhmän rokottamattomista henkilöistä aikoo vielä rokottaa itsensä.

Kroonisesti sairaiden rokotetuista henkilöistä 7,5 prosenttia rokotti tänä vuonna ensimmäistä kertaa, ja 71,2 prosenttia tähän ryhmään kuuluvista rokottamattomista henkilöistä aikoo ottaa rokotuksen tänä influenssakautena.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 11,1 prosenttia rokotettiin ensimmäisen kerran vuonna 2023.

Toisaalta yli 80-vuotiaiden ryhmästä 7,4 % rokotettiin ensimmäistä kertaa, ja 91,7 % tähän rokottamattomaan ryhmään kuuluvista vastaajista aikoo rokottaa tällä influenssakaudella.

Influenssa- ja Covid-19-rokotteiden samanaikaisesta antamisesta 84,6 prosenttia suositeltujen ryhmien henkilöistä päätti tehdä niin.

Tutkimuksen mukaan tämä päätös perustuu siihen, että 81,1 prosenttia vastasi: "11,2 prosenttia ilmoitti, että lääkäri suositteli yhteiskäyttöä, ja 6,3 prosenttia ilmoitti, että se johtui siitä, että he kuuluivat riskiryhmiin.

DGS:n standardin mukaan influenssarokotuksia suositellaan voimakkaasti ensisijaisille ryhmille, joita ovat vähintään 60-vuotiaat, krooniset ja immuunipuutteiset potilaat, jotka ovat vähintään kuuden kuukauden ikäisiä, raskaana olevat naiset, terveydenhuollon ammattihenkilöt ja muut hoitohenkilöstön jäsenet sekä potilaat, joilla on tiettyjä kroonisia sairauksia tai vaivoja, kuten diabetes, krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus, sydän- ja verisuonisairaudet ja muut.