TAP toteaa, että neljännesvuosittainen nettotulos oli korkein sitten tietojen kirjaamisen alkamisen, ja se parani 69,2 miljoonaa euroa (M€) vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen verrattuna ja 179,4 miljoonaa euroa vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (ajanjakso ennen pandemiaa).

Liiketoiminnan tuotot vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana olivat 3,2 miljardia euroa, mikä on 725 miljoonan euron (+29,7 prosenttia) "vankka kasvu" verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon, yhtiö ilmoittaa.

Kapasiteetti ylitti kriisiä edeltäneen tason ja oli 101 prosenttia, mikä vastaa 16,5 prosentin kasvua vuoden 2022 yhdeksään ensimmäiseen kuukauteen verrattuna.

Tämän vuoden tammikuusta syyskuuhun TAP:n toistuva käyttökate oli 752,4 miljoonaa euroa, marginaali 24 prosenttia, ja toistuva liikevoitto 400,7 miljoonaa euroa, marginaali 13 prosenttia.

Huolimatta 147,3 M€:n laskusta vuoden 2022 loppuun verrattuna, "alan tavanomaisen kausiluonteisen likviditeettikulutuksen seurauksena" kolmannella vuosineljänneksellä ja vuosien 2019-2023 velvoitteiden takaisinmaksusta yhteensä 200 M€:n arvosta kesäkuun 2023 lopussa, konserni "säilyttää vahvan likviditeettitilanteen 768,8 M€:lla", hän sanoo.

Vaikka tämä vähennys - lausunnossa korostetaan - oli "merkittävä parannus" nettorahoitusvelka / EBITDA-suhteessa (tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja) syyskuun 30. päivänä 2023, jolloin se oli 2. 4x, mikä merkitsee "merkittävää edistystä" verrattuna vuoden 2022 lopussa kirjattuun 3,5x-suhteeseen.

"Kolmannen vuosineljänneksen tulokset ovat rohkaisevia ja vahvistavat organisaation keskittymistä hyvän kesän toteuttamiseen matkustajillemme. Teemme vakaita toimenpiteitä parantaaksemme toimintamme vakautta ja matkustajillemme tarjoamamme palvelun laatua, mikä nopeuttaa toipumista kahdesta viimeisestä vaikeasta vuodesta", korostaa TAP:n toimitusjohtaja Luis Rodrigues, jota siteerataan lausunnossa.

Matkustajamäärät

Kolmannella vuosineljänneksellä kuljetettujen matkustajien määrä kasvoi 5,2 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja lentoja oli 5,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Pandemiaa edeltävään tasoon (3Q19) verrattuna matkustajien määrä nousi 90 prosenttiin ja lennoista 86 prosenttia. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 12,5 prosenttia vuoden 2022 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja nousivat 139,5 miljoonalla eurolla 1 258,5 miljoonaan euroon, mikä vastaa 121 prosenttia vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotoista.

Matkustajasegmentin tulot kasvoivat 179,4 miljoonaa euroa (+17,9 prosenttia) viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna ja olivat 1 181,3 miljoonaa euroa.

Huolto-osaston liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 15,2 miljoonan euron laskua viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna, mikä johtui pääasiassa "toimitusketjujen ongelmista, jotka viivästyttivät aikataulun mukaisia toimintoja", yhtiö kertoo.

Cargo-segmentin liikevaihto laski 26,2 miljoonaa euroa 38 miljoonaan euroon, mikä merkitsee 40,8 prosentin laskua vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kertaluonteiset toimintakulut olivat 982,2 M€, jossa oli kasvua 1,7 prosenttia (plus 16,0 M€) vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

"Tämä vaihtelu johtuu pääasiassa liikenteen operatiivisten kustannusten kasvusta (45,8 miljoonan euron tai 20,8 prosentin kasvu), mikä heijastaa korkeampaa toimintaa, ja henkilöstökustannusten kasvu (64,5 miljoonaa euroa tai 60, 5 prosenttia), joka johtuu palkkojen suurimman osan leikkausten palauttamisen jatkumisesta, jota suurimmaksi osaksi kompensoi polttoainekustannusten väheneminen" (86,4 miljoonaa euroa vähemmän), sanoo yhtiö.

Verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon TAP:n toistuvat toimintakulut kasvoivat 7,8 prosenttia, mikä johtui pääasiassa "polttoainekustannusten ja liikenteen käyttökustannusten noususta", hän lisää.