Samuel Infanten mukaan tämä on "hyvä uutinen" ja "haaste" lajin suojelulle alueella, jossa lajin esiintyminen vahvistui tänä vuonna.

"Castelo Brancossa lajin esiintyminen havaittiin yli 30 vuoden säännöllisen poissaolon jälkeen vuonna 2021", hän sanoi.

"Vuodesta 2021 lähtien Quercus ja ICNF [luonnon- ja metsänsuojeluinstituutti] ovat seuranneet naaraan esiintymistä alueella", hän korosti.

Ympäristöasiantuntija sanoi myös, että viime vuoden aikana tämän naaraan (Maguilla) läsnäolon lisäksi "on tehty havaintoja muista yksilöistä sekä kerätty todisteita useissa paikoissa alueella, mikä viittaa ainakin muiden yksilöiden kulkuun".

Quercuksen mukaan Portugalin ja Espanjan Iberian ilveskanta oli 1 668 yksilöä vuonna 2022.

Portugalissa määrä kasvoi 209:stä 261:een vuonna 2022, ja samana vuonna syntyi 86 pentua.

Samuel Infante lisäsi, että Espanjan Extremadurassa on tällä hetkellä 176 eläintä, joten on odotettavissa, että ne ylittävät rajan ja tulevat Beira Baixaan.