Algarven matkailu- ja maatalous- ja elintarvikealan toimijoiden ja julkisyhteisöjen välinen verkostoituminen oli tulosta Algarve Premium -hankkeen istunnosta, jonka päätöspäivät pidettiin 25. lokakuuta NERA:n tiloissa Louléssa.

Sul Informaçãon mukaan istunnossa, johon osallistuivat hankkeen eri kumppanit, esiteltiin Algarve Premium -hankkeen tuloksia, jonka päätavoitteena oli edistää alueen yritysten kansainvälistymistä. Tätä varten luotiin kolme yhteistyöverkostoa, yksi maatalous- ja elintarvikealalla ja merenkulkualalla, toinen merimatkailun alalla ja kolmas kulttuuri- ja luovan matkailun alalla.

Päiviin osallistuivat hankkeen yhteistyökumppanit eli Algarve Region Business Association (NERA), Algarve Tourism Region (RTA) ja Algarve Tourism Association(ATA), mutta myös ne, jotka lopulta olivat hankkeen päähenkilöitä ja suurimpia edunsaajia: Algarven yritykset.

Algarve Premium -ohjelmassa "yhdistettiin laatu, perinteet, identiteetti ja innovaatiot monenlaisten toimien avulla", ja siihen sisältyi myynninedistämis- ja koulutustilaisuuksia, tutkimuksia ja strategisia suunnitelmia, osallistumista erikoistapahtumiin, lehdistö- ja maatilamatkoja, portfolioita, mainosvideoita ja erilaisia kansainvälisiä etsintätoimia Espanjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Italiassa ja Englannissa.

Euroopan unionin CRESC Algarve 2020 -ohjelman kautta osarahoittaman 679 000 euron investoinnin ansiosta mukana oli lopulta lähes kaksisataa yritystä - 82 maatalous- ja elintarvikealan ja merenkulkualan yritystä, Algarven neljä venesatamaa sekä 87 kulttuuri- ja luovan matkailun yritystä - ja 105 uutta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta allekirjoitettiin.

NERA:n toiminnanjohtajan Marco Vieiran mielestä yksi Algarve Premium -hankkeen suurista saavutuksista oli verkostoituminen, joka oli mahdollista kaikissa hankkeen kolmessa yhteistyöverkostossa, "joiden puitteissa oli mahdollista työskennellä paljon kansainvälistymisen parissa, määritellä strategioita, joilla lähestytään hankehakemuksessa yksilöityjä kohdemarkkinoita, ja määritellä paras tapa toivottaa tervetulleiksi kansainväliset etsijät, jotka hanke aikoi tuoda tänne Algarveen kussakin näistä kolmesta yhteistyöverkostosta".

"Haluaisin myös korostaa hankkeen puitteissa tehtyjen yhteistyösopimusten määrää, jotka kuvastavat näiden kansainvälisten yritysten ja hankkeeseen osallistuvien Algarven yritysten halukkuutta jatkaa keskusteluja, jatkaa työskentelyä ja lujittaa kaupallisia suhteita, jotka useimmissa tapauksissa puuttuivat". Tämän hankkeen avulla oli kuitenkin mahdollista tutustua toisiinsa ja aloittaa tuleva liikesuhde", hän lisäsi.