Arvopaperimarkkinakomission(CMVM) julkaisemassa tiedotteessa konserni korosti, että "EDP:n nettotulos vuoden 2023 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli 946 miljoonaa euroa.".

Tätä tuki toisaalta Portugalin vedentuotannon elpyminen +61 % verrattuna vuoden 2022 äärimmäiseen kuivuuteen" ja toisaalta ottaen huomioon "OPA:n menestys EDP Brasilia kohtaan" ja "kahden Espanjassa ja Puolassa toteutetun omaisuuserien vaihtokaupan pääomavoittojen vaikutus".

EDP:n toistuva EBITDA (tulos ennen veroja, korkoja, poistoja ja arvonalentumisia) kasvoi 26 prosenttia 3 830 miljoonaan euroon, hän sanoi.