Idealista-uutisten mukaan Vila Nova de Cerveiran kaupunginvaltuusto investoi 5,5 miljoonaa euroa 53 talon kunnostamiseen Mata Velhan sosiaalisella alueella, ja se aikoo muuttaa tyhjillään olevat julkiset rakennukset nuorten asunnoiksi.

Viana do Castelon kaupunginosan kunta sanoi tämän tiistain (7. marraskuuta 2023) uutistoimistoille lähettämässään lausunnossa, että hakemus Mata Velhan sosiaalisen naapuruston, kunnan omaisuuden, kunnostamiseksi "on yksi ensisijaisena pidetyistä ratkaisuista" Vila Nova de Cerveiran paikallisen asuntostrategian (ELH) yhteistyösopimuksen lisäyksessä 1. oikeus-ohjelman puitteissa.

Ohjelman lisäksi kunta aikoo myös "lisätä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja nuorille" muuttamalla entisen nuorisotalon rakennuksen, joka oli alun perin tarkoitus muuttaa hotelliksi, mutta hanke jäi lopulta toteuttamatta. Vuonna 2008 suljettu vanha nuorisotalo sijaitsee historiallisen keskustan sydämessä.

"Kaupunginhallitus etsii strategista kumppanuutta IHRU:n kanssa, ja sen tavoitteena on muuttaa se kohtuuhintaiseksi nuorisovuokraksi ja luoda näin jälleen uusi asuntovaihtoehto, jolla vastataan Vila Nova de Cerveiran teollisuusalueen työntekijöiden suureen kysyntään", kunta selittää.

Kunta on myös yksilöinyt muita rakennuksia ja tyhjiä yksiköitä, jotka ovat eri tahojen omistuksessa ja jotka on tarkoitus kunnostaa ja muuttaa asunnoiksi.

Esimerkkeinä kunta mainitsee Camposissa sijaitsevan vanhan päiväkotirakennuksen, joka muutetaan T3-asunnoiksi, União de Freguesias de Camposin ja Vila Meãn omistaman rakennuksen, joka muutetaan kahdeksi asunnoksi, sekä kahdeksan uuden T1- ja T2-tyyppisen asunnon rakentamisen valvotuin kustannuksin União de Freguesias de Camposin ja Vila Meãn maa-alueiden hankkimisen avulla.

Kunnan ja IHRU:n maanantaina (6. marraskuuta 2023) allekirjoittaman ELH:n yhteistyösopimuksen lisäksi kunnan alkuperäinen investointi kasvoi noin 300 tuhannesta eurosta 6,7 miljoonaan euroon.

Mata Velhan sosiaalisen lähiön kunnostaminen on yksi Vila Nova de Cerveira ELH:n tärkeimmistä toimista.

"Yli kaksi vuosikymmentä sen rakentamisen jälkeen näyttää siltä, että tämä kunnan asuntokanta ei enää täytä asianmukaisia edellytyksiä, vaan se kuuluu kelvottoman asuntotilanteen kriteereihin ja vaatii parannustöitä energiatehokkuuden ja mukauttamisen alalla sekä sisäisten tilojen esteettömyyden parantamista", todetaan kunnan muistiossa.

Jaoston puheenjohtajan Rui Teixeiran mielestä asiakirjan tarkistaminen mahdollistaa "niiden nuorten asumistarpeiden täyttämisen, jotka eivät pysty itsenäistymään", koska se merkitsee valtavia kustannuksia ja koska Vila Nova de Cerveiran tapauksessa asuntotarjonta on niukkaa tai sitä ei ole lainkaan niille, joilla on pienet tulot ja joilla on näin ollen vaikeuksia saada kunnollista asuntoa.

Sosialistipormestari pitää suunniteltua investointia myös "välineenä väestön houkuttelemiseksi ja pitämiseksi kunnassa".

Asuntoministeri Marina Gonçalves, joka oli läsnä Cerveiraa koskevan yhteistyösopimuksen lisäyksen allekirjoittamisessa, totesi, että "ensimmäisen lain ohjelman ydin perustuu vastauksiin kiireellisiin tarpeisiin kunnostamalla ja elvyttämällä, mutta ei kuitenkaan laiminlyö uusien ratkaisujen rakentamista, jotka kattavat myös nuoret ja keskiluokan".