"Asuntojen hinnat ovat kasvaneet voimakkaasti kaikkialla EU:ssa viime vuosikymmenen aikana, erityisesti pandemian aikana. Sen jälkeen hinnat ovat kaksinkertaistuneet Saksassa ja Alankomaissa, kun taas Portugalissa, Irlannissa, Tšekin tasavallassa, Itävallassa, Luxemburgissa, Itävallassa, Luxemburgissa, Latviassa ja Liettuassa hintojen kasvu on ollut vielä voimakkaampaa", Euroopan komissio raportoi.

Syksyn talousennusteiden asuntokriisille omistetussa luvussa Bryssel huomauttaa, että "Euroopan kiinteistömarkkinat ovat viilentyneet vuoden 2022 puolivälistä lähtien luottotason merkittävän hidastumisen ohella", kun otetaan huomioon Euroopan keskusp ankin (EKP) tiukka rahapolitiikka.

Siitä huolimatta, että asuntojen hinnat ovat jo saavuttaneet huippunsa useissa jäsenvaltioissa jo vuoden 2022 toisella neljänneksellä, "hintojen jatkuva kasvu jatkuu Bulgariassa, Kroatiassa, Kreikassa, Portugalissa ja Sloveniassa", Bryssel toteaa.

Yhteisön toimeenpaneva elin päättelee, että EU:n tasolla "tulevaisuudessa kotitalouksien lainanottokyvyn rajoitukset viittaavat siihen, että asuntojen hinnat pysyvät tulevina vuosineljänneksinä paineen alaisina, ennen kuin kasvu jatkuu".