Aloitteella pyritään lisäämään tietoisuutta kulutuksen vaaroista, erityisesti heräteostoskulutuksesta ja jätteistä, jotka yhdistyksen mukaan ovat luonnonvarojen rajattomaan käyttöön perustuvan talouden perusta ja vaarantavat ympäristön kestävyyden.

Näiden ongelmien vähentämiseksi ja 23. marraskuuta vietettävää alkuperäismetsien päivää odotellessa Zero kannustaa istuttamaan alkuperäisiä (Portugalin alueelta peräisin olevia) puita ja pensaita Leirian kansallismetsän alueelle, joka on kärsinyt vuoden 2017 metsäpaloista, kampanjassa, joka päättyy 6. tammikuuta.

Zero korostaa, että puiden istuttaminen on yhdistettävä hyviin kestäviin käytäntöihin sekä elämäntapojen ja kulutustottumusten muuttamiseen, ja kehottaa pohtimaan asiaa ennen ostoksia ja ottamaan henkilökohtaisen vastuun tuotteiden myynninedistämisen vastustamisesta.

Se suosittelee ostamaan paikallisia, käytettyjä tuotteita, joilla on sertifioinnit, esimerkiksi eurooppalainen ympäristömerkki, ja korjaamaan vaurioituneita elektroniikkalaitteita niiden kestävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi.

Zero kehottaa myös hankkimaan elämyksiä tavaroiden sijaan ja toteaa, että museossa käynti, teatterilippujen ostaminen, luontoelämysten kerääminen tai jopa asioiden tukeminen ovat hyviä tapoja edistää ympäristönsuojelua.