ECO:n raportoiman tutkimuksen mukaan 72 prosenttia portugalilaisista toimitusjohtajista sanoo olevansa optimistisia maan talouskasvun suhteen seuraavien kolmen vuoden aikana, kun taas kansainvälisten toimitusjohtajien keskuudessa osuus on 78 prosenttia.

Toisaalta portugalilaiset johtajat "eivät ole yhtä optimistisia maailmantalouden hyvän suorituskyvyn suhteen seuraavien kolmen vuoden aikana", sillä "vain 42 prosenttia odottaa maailmantalouden kasvavan kyseisenä aikana", todetaan raportissa. Kansainvälisten toimitusjohtajien tasolla rima nousee 73 prosenttiin.

Suurin osa portugalilaisista toimitusjohtajista on "vielä optimistisempia" yritystensä suhteen: Vastaajista 90 prosenttia odottaa niiden kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana, kun taas kansainvälisten toimitusjohtajien kohdalla prosenttiosuus laskee 77 prosenttiin.

Tässä yhteydessä tutkimus paljastaa myös, että lähes puolet (40 %) portugalilaisista toimitusjohtajista ennustaa yrityksensä kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana 2,5-4,99 % vuodessa. Maailmanlaajuiset toimitusjohtajat ovat varovaisempia, ja 47 prosenttia heistä odottaa, että heidän yrityksensä kasvu on vaatimattomampaa, 0,01-2,49 prosenttia", KPMG toteaa lausunnossaan.