Ministeri Manuel Pizarro ilmoitti, että "kansalaisten elämän helpottamiseksi", mutta myös "kansallisen terveydenhuollon byrokratian vähentämiseksi" ja "kaikkien asianosaisten saattamiseksi vastuuseen" lääkärintodistuksia voivat antaa "hätäpalvelut", mutta myös "yksityisten klinikoiden" tai sosiaalialan lääkärit.

Tähän asti potilaiden on aina pitänyt mennä kotilääkärille saadakseen todistuksen tilapäisestä työkyvyttömyydestä.

Ministerineuvosto hyväksyi kuitenkin tutkintotodistuksen menettelyn yksinkertaistamiseksi.

Nyt esimerkiksi päivystyksessä käyvän henkilön ei tarvitse enää mennä kotilääkärin luo, koska päivystyspalveluilla on nyt lupa antaa todistus, ministeri paljasti.

Toimenpide kattaa myös "yksityisen tai sosiaalisen sektorin lääkäriasemat, joissa jokainen lääkäri on vastuussa tämän todistuksen antamisesta tilapäisestä työkyvyttömyydestä", hän lisäsi.

Ministeri sanoi olevansa "hyvin tietoinen" siitä, että muutokseen voi liittyä "todistusten epäasianmukaiseen antamiseen liittyviä riskejä", ja vakuutti siksi, että "asianmukaiset tarkastusmekanismit otetaan käyttöön tämän ongelman estämiseksi".

Tällä toimenpiteellä pyritään myös vähentämään perhelääkäreiden todistusten käsittelyyn käyttämää aikaa: "Tämä on aikaa, jota he eivät käytä muiden potilaiden hoitoon", ministeri korosti.

Hallitus on myös tietoinen vaikeuksista, joita aiheutuu lääkelautakuntien vastausten saamisesta ajoissa, ja se hyväksyi toisen asiakirjan, jolla yksinkertaistetaan todistusten myöntämismenettelyjä.