Kansallisen tilastokeskuksen(INE) julkaiseman alustavan arvion mukaan keskimääräinen elinajanodote 65-vuotiaana kolmivuotiskaudella 2021-2023 on 19,75 vuotta, mikä merkitsee 0,14 vuoden (1,68 kuukauden) lisäystä edelliseen kolmivuotiskauteen verrattuna (19,61 vuotta vuosina 2020-2022).

Näiden tietojen perusteella voidaan laskea, että vuonna 2025 eläkeikä on 66 vuotta ja seitsemän kuukautta.

Tämä arvo on kolme kuukautta korkeampi kuin vuonna 2024, jolloin eläkeikä pysyi ennallaan vuoteen 2023 verrattuna, eli 66 vuotta ja neljä kuukautta.

Vuonna 2023 ikä laski kolme kuukautta vuodelle 2022 asetettuun ikään verrattuna, mikä on ennennäkemätöntä sen jälkeen, kun eläkeikä liitettiin keskimääräiseen elinajanodotteeseen.

Sekä vuonna 2023 tapahtunut lasku että vuoden 2024 iän säilyttäminen liittyvät keskimääräisen elinajanodotteen laskuun, joka johtuu Covid-19-pandemiaan liittyvästä kuolleisuudesta ja sen esiintymisestä ikääntyneen väestön keskuudessa.

INE:n vuosittain laskema 65-vuotiaana odotettavissa olevan eliniän alustava arvo julkaistaan marraskuussa, ja se toimii viitteenä vanhuuseläkkeeseen pääsyn normaalin iän määrittämisessä, eikä nyt tiedossa oleva arvo sisällä vielä vuoden 2021 väestönlaskennan lopullisista tuloksista johtuvia tarkistettuja arvioita kantaväestöstä.