Talousnäkymien päivitysraportin mukaan järjestö totesi, että energian ja elintarvikkeiden hintojen sekä työvoiman kysynnän hidastuessa inflaatio hidastuu tänä vuonna 5,5 prosenttia ( 5,7 prosenttia edellisessä päivityksessä) 3,3 prosenttiin vuonna 2024 ja 2,4 prosenttiin vuonna 2025, mikä on lähellä Euroopan keskusp ankin tavoittelemaa 2 prosentin tavoitetta.

Kansainvälisen valuuttarahaston ennusteiden mukaan inflaatio puolestaan hidastuu 5,3 prosenttiin vuonna 2023 ja 3,4 prosenttiin vuonna 2024.

Portugalin keskuspankki(BdP) tarkisti inflaatiota hieman ylöspäin tälle ja ensi vuodelle 5,4 prosenttiin ja 3,6 prosenttiin pääasiassa energian hinnoista johtuen, mutta odottaa inflaation jatkavan laskuaan.

"Energia- ja inflaatiotuen asteittainen poistaminen ja nimellisen BKT:n [bruttokansantuotteen] korkea kasvu auttavat säilyttämään julkisen talouden ylijäämät ja supistamaan julkisen velan noin 98 prosenttiin BKT:stä vuonna 2025 (Maastrichtin määritelmä)", OECD korosti raportissaan.

"Työllisyyden tai palkkojen odotettua suurempi kasvu tukisi kulutusta, mutta kiihdyttäisi myös inflaatiota", hän varoitti, ja "toisaalta PRR-menot [elvytys- ja sopeutumissuunnitelma] saatetaan toteuttaa ennakoitua hitaammin, mikä merkitsisi alhaisempaa kasvua ja inflaatiota", järjestön mukaan.