Vuoden 2014 valtion talousarviosta (OE2024) käydyn keskustelun päätöspuheenvuorossa valtiovarainministeri Fernando Medina totesi katsauksessaan, että "viimeiset kahdeksan vuotta olivat yksi maan suurimman edistyksen ja kehityksen kausista".

Virkamies muistutti, että muutama päivä sitten taloustieteen Nobel-palkinnon voittaja Paul Krugman luokitteli Portugalin "talousihmeeksi", ja tätä väitettä käytettiin useita kertoja talousarviota koskevista muutosehdotuksista käydyssä keskustelussa talousarvion erityisalalla väittäen, että "vastaus on hyvässä politiikassa".

"Hyvät tulokset saadaan aikaan hyvällä politiikalla. Meillä on hyviä tuloksia, koska meillä on hyvää politiikkaa", hän sanoi.

Medinan kannalta nykyisen hallituksen "menestys" "perustui PS: n oikealla puolella olevien puolueiden hallinnon peruspilareiden" tuhoamiseen, korostaen palkkojen nousua merkkinä, jonka toimeenpanovalta jättää.

"Sitä ei olisi olemassa, jos oikeisto olisi vallassa", hän sanoi.

Valtiovarainministeri luetteli talousarviossa suunniteltuja toimenpiteitä, jotka koskevat perheiden tuloja ja investointeja ilman, että talousarvion tileistä tingittäisiin.

"Enemmän työllisyyttä ja enemmän oikeuksia, paremmat palkat ja parempi sosiaaliturva olivat onnistunut vastaus säästötoimiin, köyhtymiseen, tulojen devalvoitumiseen ja hyvinvointivaltion alasajoon", hän sanoi.