Publiturisin mukaan kansainvälinen matkailu on elpymässä, ja Maailman matkailujärjestön (UNWTO) mukaan se on saavuttamassa vuoden 2023 loppuun mennessä lähes 90 prosenttia pandemiaa edeltävästä tasosta.

UNWTO:n tutkimuksen mukaan tammikuun ja syyskuun välisenä aikana noin 975 miljoonaa turistia matkusti kansainvälisesti, mikä merkitsee 38 prosentin kasvua vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tuoreimman Maailman matkailubarometrin tiedot osoittavat, että vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä maailman matkakohteet vastaanottivat 22 prosenttia enemmän kansainvälisiä matkailijoita kuin viime vuoden vastaavina kuukausina, mikä UNWTO:n mukaan kuvastaa "vahvaa kesäkautta pohjoisella pallonpuoliskolla".

Myös kolmannella vuosineljänneksellä kansainväliset matkailijamäärät saavuttivat 91 prosenttia pandemiaa edeltäneestä tasosta, jopa 92 prosenttia heinäkuussa, joka UNWTO:n tutkimuksen mukaan oli tähän mennessä paras kuukausi pandemian alkamisen jälkeen.

"Kaiken kaikkiaan matkailu palautui 87 prosenttiin pandemiaa edeltävästä tasosta tammikuun ja syyskuun 2023 välisenä aikana. Näin ollen ala on matkalla kohti lähes 90 prosentin elpymistä vuoden loppuun mennessä", UNWTO toteaa Maailman matkailubarometrin julkistamista koskevassa lausunnossaan.

UNWTO arvioi myös, että kansainvälisen matkailun tulot nousevat 1,4 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2023, "noin 93 prosenttiin kohteiden vuonna 2019 ansaitsemasta 1,5 miljardista dollarista".

"Viimeisimmät UNWTO:n tiedot osoittavat, että kansainvälinen matkailu on lähes täysin toipunut ennennäkemättömästä COVID-19-kriisistä, ja monet matkakohteet ovat saavuttaneet tai jopa ylittäneet pandemiaa edeltäneet saapumiset ja tulot. Tämä on ratkaisevan tärkeää matkakohteille, yrityksille ja yhteisöille, joille ala on tärkeä elinehto", UNWTO:n pääsihteeri Zurab Pololikashvili on tyytyväinen.

Lähi-itä, Eurooppa ja Afrikka johtavat elpymistä

OMT:n tiedot osoittavat, että kansainvälisen matkailun elpyminen tapahtuu kuitenkin eri tahtiin, ja Lähi-itä on edelleen elpymisen kärjessä, sillä kyseisellä alueella kansainväliset matkailijamäärät ovat hidastuneet syyskuun loppuun mennessä 20 prosenttia yli pandemiaa edeltäneen tason.

"Lähi-itä on edelleen ainoa alue maailmassa, joka on ylittänyt vuoden 2019 tason tänä aikana. Viisumien myöntämisen helpottamistoimenpiteet, uusien matkakohteiden kehittäminen, investoinnit uusiin matkailuun liittyviin hankkeisiin ja suurtapahtumien järjestäminen auttavat ylläpitämään tätä merkittävää suoritusta", UNWTO kiittelee.

Euroopassa kirjattiin tarkastelujaksolla 550 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa, mikä on 56 prosenttia koko maailman kokonaismäärästä ja 94 prosenttia pandemiaa edeltävästä tasosta, ja UNWTO katsoo, että tätä "elpymistä tuki vankka alueen sisäinen kysyntä sekä vahva kysyntä Yhdysvalloista".

Afrikassa puolestaan elpyi 92 prosenttia pandemiaa edeltäneistä kävijämääristä, kun taas Amerikkaan saapuneet kävijät saavuttivat 88 prosenttia vuoden 2019 luvuista, mikä johtui pääasiassa Yhdysvaltojen markkinoiden vahvasta kysynnästä Karibianmeren osalta.

Aasian ja Tyynenmeren alueella saavutettiin 62 prosenttia pandemiaa edeltävästä tasosta, minkä UNWTO selittää "hitaammalla uudelleen avautumisella kansainväliselle matkailulle", vaikka Aasian ja Tyynenmeren osa-alueiden analyysi paljastaa, että kehitys oli erilaista: Etelä-Aasiassa saavutettiin 95 prosenttia pandemiaa edeltävästä tasosta ja Koillis-Aasiassa vain noin 50 prosenttia.

Menot ylittävät vuoden 2019 tason

Myönteisempää näyttää olleen matkailumenojen kehitys, sillä UNWTO:n mukaan "useat suuret ulkomaanmatkojen markkinat raportoivat tänä aikana vahvasta ulkomaanmatkojen kysynnästä, ja monet niistä ylittivät vuoden 2019 tason".

Näin oli esimerkiksi Saksan ja Yhdysvaltojen kaltaisilla markkinoilla, jotka käyttivät ulkomaille suuntautuviin matkoihin 13 prosenttia ja 11 prosenttia enemmän rahaa kuin vuoden 2019 vastaavina yhdeksänä kuukautena, kun taas Italia käytti rahaa 16 prosenttia enemmän elokuuhun asti.

"Tässä yhteydessä kansainvälinen matkailu on hyvää vauhtia palautumassa täysin pandemiaa edeltävälle tasolle vuoteen 2024 mennessä huolimatta taloudellisista haasteista, kuten korkeasta inflaatiosta ja heikentyneestä maailmanlaajuisesta tuotannosta, sekä merkittävistä geopoliittisista jännitteistä ja konflikteista", UNWTO päättelee.