Tässä laskelmassa otettiin huomioon väestörekisteritoimistoissa rekisteröidyt kuolemantapaukset ja alustavat arviot kantaväestöstä.

Elinajanodote 65-vuotiaana on se keskimääräinen määrä vuosia, jonka tuon iän saavuttanut henkilö voi odottaa elävänsä, kun säilytetään tuolloin havaitut ikäryhmittäiset kuolleisuusluvut.