Lusa-toimiston lainaama kunnanjohtaja Carlos Carreiras(PSD) korosti "johdonmukaisuutta", jota kunnan talousarvio "esittää viime vuosina tehtyjen toimien osalta".

"Silti olemme lisänneet huomattavasti sosiaalitukia, myös kokemamme tilanteen ja niiden vahvistamisen tarpeen vuoksi", pormestari huomautti ja lisäsi, että on myös ollut mahdollista "alentaa kansalaisten verorasitusta niiden mekanismien kautta, joita kaupunginvaltuusto voi toteuttaa".

Tässä mielessä kunta alensi veroja "verokannustinpaketin kautta, mikä on tapa voittaa rajoitukset, joita järjestelmällä, nimittäin valtiovarainministeriöllä, on", jotta voidaan tehdä "toisenlaista eriyttämistä", selitti Carreiras.

Kunnallisessa veropaketissa kunnan puheenjohtaja ehdottaa IMI-verokannan säilyttämistä 0,34 prosentissa, viitaten vuonna 2023 veloitettavaksi vuonna 2024, ja jatkaa kiinteää vähennystä maksettavan IMI-veron laskennallisesta arvosta, joka on 30 euroa riippuvaisen maksun osalta, 70 euroa kahdesta tai 140 euroa kolmesta tai useammasta.

Ehdotuksen mukaan huonokuntoisiin kaupunkirakennuksiin sovellettavaa IMI-verokantaa korotetaan 30 prosentilla ja verosta vapautetaan "rakennukset tai kaupunkirakennusten osat, jotka on rakennettu, laajennettu, parannettu tai hankittu vastiketta vastaan ja jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen ja pysyvään asumiseen" ja joiden omistaja tai kotitalous on "kotitalouden kokonaisbruttotulot edellisenä vuonna eivät ylitä 153 300:aa euroa".

Vapautus tulee automaattisesti voimaan, kun rakennusalueen valtiovarainministeriön päällikkö hankkii tai tunnustaa sen dokumentoidussa hakemuksessa, ja myös kaupunkien kunnostuksen kohteena olevat kaupunkirakennukset vapautetaan verosta "kolmen vuoden ajaksi siitä vuodesta lukien, jona kunnallinen lupa on myönnetty".