Jäsenvaltioiden hyväksymän tekstin mukaan - jota EU ja Euroopan parlamentti eivät ole vielä virallisesti hyväksyneet - 17-vuotiaana ajokortin haltija saa ajaa vain, jos hänen mukanaan on kuljettajan vieressä istuva henkilö, joka pystyy antamaan opastusta".

Seuralaisen on oltava vähintään 24-vuotias, ja hänellä on oltava ajokortti vähintään viisi vuotta.

Vastavalmistuneille kuljettajille on myös määrättävä vähintään kahden vuoden nollatoleranssijakso alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisen osalta, ja myös huumausaineiden väärinkäytön varalta on määrättävä seuraamuksia.

Jäsenvaltioiden olisi myös aloitettava digitaalisten ajokorttien myöntäminen.

Tieliikenneturvallisuutta koskeviin EU:n sääntöihin tehtävien muutosten osalta jäsenvaltiot ehdottavat, että niihin lisätään kolme uutta rikosta: ajoneuvojen kulkurajoituksia koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen, pakoilu ja tasoristeyksissä sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättäminen.

Jos kuljettaja on syyllistynyt liikennerikkomukseen toisessa jäsenvaltiossa, sekä ilmoitus liikennerikkomuksesta että seuranta-asiakirjat on lähetettävä ajoneuvon rekisteröintiasiakirjan kielellä.

Toisaalta jos liikennerikkomusilmoitus ja muut seuranta-asiakirjat lähetetään kielellä, jota vastaanottaja ei ymmärrä, asianomaisen henkilön olisi voitava pyytää seuranta-asiakirjat valitsemallaan muulla EU:n virallisella kielellä, joka ei ole sama kuin ajoneuvon rekisteröintiasiakirjan kieli.