Ehdotus vuoden 2024 suuriksi suunnitteluvaihtoehdoiksi ja talousarvioksi hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa, ja se merkitsee noin 15 prosentin lisäystä tämänvuotiseen talousarvioon, jossa oli varattu yhteensä 84,9 miljoonaa euroa, kunta ilmoitti lausunnossaan.


Asiakirjassa, josta on vielä keskusteltava ja äänestettävä kunnanvaltuustossa, esitetään "tulojen ja menojen alustavaksi kokonaissummaksi lähes 100 miljoonaa euroa, jota käytetään ensisijaisesti vesihuollon ja asumisen aloilla" sekä hankkeisiin, joilla "suojellaan ympäristöä ja säilytetään luontoa, kulttuuria, yleistä hallintoa sekä teollisuutta ja energiaa", kunta sanoo.


Algarven kunnanvaltuusto korostaa muistiossaan, että ensi vuoden talousarviossa otetaan huomioon "makrotaloudellisen skenaarion epävarmuus", joka johtuu "Itä-Euroopan, Palestiinan ja Lähi-idän konfliktien seurauksista", ja että siinä vastataan "ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteisiin" ja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla "elvytys- ja sopeutumissuunnitelmasta (PRR) ja yhteisön tukikehyksestä 2030 johtuvia rahoitusmahdollisuuksia".


Kunnan mukaan "eniten määrärahoja vievät" seuraavat alat: vesihuolto (7,6 miljoonaa euroa) ja asuminen (6,4 miljoonaa euroa), ympäristön- ja luonnonsuojelu (4,89 miljoonaa euroa), kulttuuri (4,89 miljoonaa euroa), yleinen hallinto (4,3 miljoonaa euroa) sekä teollisuus ja energia (4,4 miljoonaa euroa).


"Näiden kuuden pääalueen investointien yhteismäärä on yli 32 miljoonaa euroa eli 72 prosenttia vuoden 2024 monivuotisesta investointisuunnitelmasta ja 33 prosenttia kunnan kokonaismenoista", lisätään.


Lagos Câmara ilmoittaa myös, että se aikoo tarkistaa paikallista asuntostrategiaa "kunnan asuntotarjonnan lisäämiseksi ja olemassa olevien kunnallisten taajamien kunnostamiseksi" ja energiatehokkuuden parantamiseksi.


"Rakennettavien asuntojen määrän kasvattaminen 153:sta 260:een on lähtökohta tälle uudelleentarkastelulle", sanoo Algarven kunta, joka odottaa luovuttavansa ensi vuonna "ensimmäisen 47 uuden asunnon erän", joka rahoitetaan elvytys- ja sopeutumisohjelmasta (PRR) paikallisen asuntostrategian puitteissa.